แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - guupost

หน้า: [1] 2 3 ... 21
1


สอนดีไซน์เสื้อผ้าแฟชั่นด้วยหลักสูตรคอร์สแบบเร่งรัด เตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้รอบทั้งด้านเทคนิคและด้านธรรมเนียม ด้วยการสอนหลักการต่าง ๆ จากวงการดีไซน์เครื่องนุ่งห่มแฟชั่น ซึ่งมีสาระสำคัญคือความคิดรังสรรค์และการพิจารณาความปรารถนาในตลาด รวมทั้งสอนทักษะที่จำเป็นต่อการริเริ่มประกอบอาชีพในวงการเทรนด์ฮิต นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการ ความชำนาญต่าง ๆ และภาษาที่ใช้ในวงการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นโดยริเริ่มตั้งแต่ทฤษฎีและหลักการไปจนถึงการนำมาสร้างผลงานจริง
เทอม 1 (สิงหาคม - ธันวาคม)

FD101 ทฤษฎีการออกแบบของสะสมขั้นต้น
นักศึกษาจะได้สร้างความใกล้ชิดกับขั้นแรกของวงการแฟชั่นโดยการฟังพรรณนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของวงการในล่าสุด ฝึกหัดจำแนกเสื้อผ้าสตรีประเภทต่าง ๆ ฝึกสร้างมูดบอร์ด ใช้สมุดสเก๊ตช์ส่วนตัวในการเขียนแบบเสื้อผ้าเทรนด์ฮิต และทำความเข้าใจการดึงเอาแรงบันดาลใจในการดีไซน์มาจากแหล่งต่าง ๆ

FD102 การวาดหุ่นบุคคลขั้นขั้นต้น
คอร์สหลักสูตรความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดหุ่นมนุษย์เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและความสามารถที่จำเป็นในการร่างหุ่นผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก ในมุมต่าง ๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้สัดส่วนและการจัดวางท่าทางจากการฝึกวาดคนจริง ซึ่งจะทำให้รู้รายละเอียดของเครื่องแต่งกาย เนื้อผ้า และรูปทรง เพื่อให้สามารถสอนงานดีไซน์ด้วยภาพร่างได้

FD 103 การออกแบบลวดลายขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายสองประการด้วยกัน ประการแรกมุ่งเน้นการเรียนรู้หุ่นผู้หญิงและการออกแบบลวดลายขั้นต้นตามสัดส่วนสรีระที่กำหนดให้ อีกส่วนหนึ่งเน้นการดีไซน์ลวดลายประดับ เช่น การออกแบบกระโปรง เสื้อแขนยาว และกระโปรงชุดโดยเน้นที่วัสดุของเนื้อผ้าเป็นหลัก

FD104 ตำนานการตบแต่งในแต่ละ ช่วง
คอร์สหลักสูตรนี้กล่าวถึงเรื่องราวของกระโปรงชุดแบบตะวันตก การเรียนรู้สังคมในยุคต่าง ๆ ผ่านแง่มุมของการแต่งกายและเครื่องแต่งตัวกายต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของการโรงเรียนสอนแฟชั่นในฐานะเครื่องแสดงของการแสดงออกทางการบ้านการเมืองและสังคมในแต่ละช่วง ทำความเข้าใจความก้าวหน้าของกระโปรงชุดจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง โดยนักเรียนจะได้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการที่เหตุต่าง ๆ มีผลกระทบต่อแบบของเครื่องนุ่งห่มในแต่ละระยะ ด้วย

FD 105 กลยุทธ์การตัดเย็บ ขั้นขั้นแรก
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งให้วิชาและความสามารถในการใช้จักรเย็บผ้า เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเย็บรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญในการตัด เนื้อผ้าชนิดต่าง ๆ กัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิถีทางที่ได้เรียนมาให้สมกับตัวอย่างเนื้อผ้าที่ได้รับ
เทอม 2 (มกราคม - มีนาคม)

FD201 การออกแบบเทรนด์ฮิต
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการสำคัญ ในการหาแบบและการนำไปประยุกต์เป็นไอเดีย รวมถึงคอนเซปต์ต่าง ๆ เช่น การตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาคอลเลกชั่น และการนำเสนองาน โดยผู้เรียนจะได้นำไปลองทำจริงในโปรเจคงานช่วงท้ายของคอร์สหลักสูตร

FD202 การวาดภาพสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน
โดยใช้วิชาจากคอร์สการวาดภาพความนิยม I นักศึกษาจะได้ฝึกหัดเพื่อพัฒนาสไตล์การวาดภาพเทรนด์ฮิตของตนเอง และการสื่อไอเดียต่าง ๆ ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ของ ตนเอง

FD203 การออกแบบลวดลายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการสร้างลวดลายประดับในเสื้อผ้าสตรี โดยเน้นไปทางวัตถุที่ใช้ตัดเย็บ และให้ความรอบรู้เกี่ยวกับกรรมวิถีทางผลิต นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ลองสัมผัสกับความหนาของเนื้อผ้า รูปร่าง และการตัดขอบ เพื่อลองสร้างโทนอารมณ์ในงานดีไซน์ของตนเองและบ่มเพาะสไตล์การสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะตัว

FD204 ประวัติศาสตร์ การแต่งตัวในแต่ละยุคสมัย II
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการต่อยอดจากคอร์สหลักสูตรประวัติศาสตร์การตบแต่งในแต่ละยุคสมัย เนื้อหาการบรรยายจะสอนเกี่ยวกับสมัยนิยมตะวันตกยุค 60 70 และ 80

FD205 การตัดเย็บ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้อาศัยขั้นต้นจากคอร์สกลยุทธ์การตัดเย็บ นักเรียนจะได้ศึกษาเทคนิคการตัด และออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งการใช้จักรและการตัดเย็บ ด้วยมือ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีตัดเย็บ สินค้าต้นแบบของตนเองโดยใช้ลวดลายจากคอร์สหลักสูตรการดีไซน์ลวดลายสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

FD206 วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อผ้า
คอร์สหลักสูตรความรู้ขั้นต้น เกี่ยวกับเนื้อผ้าสอนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและ ข้อเด่น ของเส้นใยแบบต่าง ๆ
ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน - กรกฎาคม)

FD391 คอมพิวเตอร์เพื่อการ ดีไซน์แฟชั่น
นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจความสามารถขั้นแรกในการใช้โปรแกรม Photoshop และ Iustrator

FD361 การพัฒนา ความชำนาญ การตัดเย็บ
ในคอร์สหลักสูตรการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ นักเรียนจะได้ตัด ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตนเองมากขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถการตัดเย็บ และการเก็บงาน
เทอม 3 (สิงหาคม - ธันวาคม)

FD301 การดีไซน์เทรนด์ฮิต II
เป็นคอร์สหลักสูตรออกแบบสมัยนิยมขั้นสูงซึ่งวางหลักสูตรมาเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตนเอง ผู้เรียนจะมีทางได้เลือกไปศึกษางานตามสถานที่ที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมสร้างแรงผลักดันในการเดินตามเส้นทางสายอาชีพในวงการเทรนด์ฮอต ยิ่งไปกว่านี้ในคอร์สยังเลียนแบบการประลองเพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสความท้าทายในเวทีธุรกิจของจริง รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างโครงข่ายในวงการสมัยนิยมด้วย

FD302 การวาดภาพเทรนด์ฮอตระดับกลาง
จุดมุ่งหมายของคอร์สหลักสูตรนี้คือกลุ่มนักศึกษาที่มีขั้นพื้นฐานการวาดหุ่นคนมาก่อน ผู้เรียนจะได้รับการสงเคราะห์ให้พัฒนาสไตล์เฉพาะตัวด้วยการใช้กลยุทธ์สีและการใช้วัสดุผสม นักเรียนจะถูกทดสอบในแต่ละหัวข้อครั้งละ 2-3 สัปดาห์

FD306 เนื้อผ้า
ผู้เรียนจะได้ทำความใกล้ชิดกับวัตถุที่จะใช้ในการรังสรรค์งานของตน และเรียนรู้ลักษณะของเนื้อผ้าแบบต่าง ๆ กระบวนการใช้งานที่ถูกต้องในอุตสาหกรรมความนิยม และกรรมวิธีการผลิต

FD 307 ตัวอย่างเครื่องนุ่งห่ม
ในการทดลองตัด เสื้อผ้าตามตัวอย่าง ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจเทคนิคเช่นการใช้เส้นใย วิธีการเย็บส่วนสำคัญต่าง ๆ ของเสื้อผ้า เช่น กระเป๋า รอยผ่า และแขนเสื้อ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้เป็นเคล็ดซึ่งใช้กันแพร่หลายในตลาดแฟชั่นระดับสูง
เทอม 4 (มกราคม - พฤษภาคม)

FD401 การดีไซน์เทรนด์ฮอต III
คอร์สหลักสูตร<B>ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น</B>เทอม 4 นี้มีโครงสร้างเช่นเดียวกันกับ FD III ต่างกันที่นักศึกษาจะต้องพัฒนาคอลเลกชั่นของตนด้วยวิธีการที่ลึกลับซับซ้อนยิ่งขึ้น นักศึกษาจะได้พัฒนาดีไซน์ของตนเองโดยขยายไปสู่เครื่องนุ่งห่มบุรุษ เครื่องแต่งกายสตรี และเสื้อผ้าเด็ก

FD402 การนำเสนอเทรนด์ฮิต
คอร์สหลักสูตรการนำเสนอความนิยมเน้นการพัฒนาตนเองอย่างมือโปรผ่านการสั่งสมงานในแฟ้ม การเขียน CV การฝึกความชำนาญการให้สัมภาษณ์งาน และการค้นหาเอกลักษณ์ให้แก่แบรนด์ของตนเอง

FD407 เทคนิคการตัดเย็บ ขั้นสูง: การตัด สำหรับนิทรรศการแสดงงานศิลปะ
นักเรียนจะได้ฝึกฝนการนำของสะสมของตนไปผลิตเป็นงานจริงตั้งแต่ขั้นตอนที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนถึงการผลิตออกมาเป็นเครื่องนุ่งห่มจริง

FD408 ธุรกิจความนิยม: การตระเตรียมและแต่งเติมชั้นวางสินค้า
ผู้เรียนจะได้ใช้ความชำนาญการประดิษฐ์ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตกแต่งอย่างง่าย เพื่อใช้ในการนำเสนอของตนเอง รวมทั้งฝึกสร้างกราฟิกจำลอง และทดสอบใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ในการสร้างภาพกราฟิกงานของตนเอง

FD409 คอลเลกชั่นสำหรับนิทรรศการแสดงงานศิลปะ
นักศึกษาสร้างคอลเลกชั่นของตนเองเพื่อจัดสำแดงในนิทรรศการแสดง งานศิลปกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการหาแบบจนถึงการนำออกแบบมาสร้างเป็นผลงานจริง คอร์สนี้ยังรวมถึงการถ่ายภาพเพื่อรวมเล่มในหนังสือ การลองชุด ทำผม แต่งหน้า และคัดนายแบบหรือนางแบบ
การเรียนการสอนทำโดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีความช่ำชองในวงการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่จะมาพร้อมกับกลยุทธ์อันหลากหลายเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี การเรียนการสอนเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เน้นท่องจำ ทั้งนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีขั้นต้นด้านการออกแบบเทรนด์ฮอตมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการดีไซน์เครื่องนุ่งห่มสมัยนิยมและต้องการต่อยอดการทำความเข้าใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้
ขอขอบคุณ
บทความ เรียนออกแบบเสื้อผ้า: https://www.chanapatana.com/course/fashion-design
รีวิว เรียนออกแบบเสื้อผ้า จาก Pantip: http://www.pantip.com
Tags : ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น

2
เชื่ออย่างยิ่งว่าหลายคนที่เป็น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และโรคหัวใจ คงจะกลุ้มใจกับการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ที่จริงแล้วเราสามารถอยู่กับโรคดังกล่าวได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยการป้องกัน ลด และควบคุมน้ำตาล ความดัน
ในคราวนี้เรามีตัวช่วยมานำเสนอให้ทุกท่านที่มีปัญหากับโรคดังกล่าวหรือมีพี่น้อง ญาติ คนที่ท่านรัก
อาหารเสริม สมุนไพรนราห์ Narah Sugar Killer อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากเบาหวาน ความดัน ดีขึ้นรู้สึกได้ใน 7 วัน
สมุนไพรนราห์ NarahHerb สมุนไพรฆ่าน้ำตาลจากธรรมชาติ
นราห์ ชนิดแคปซูล Narah Thai Traditional Herb ขนาดบรรจุ 120  เม็ด
เลขที่ อย. 50-1-02254-2-0017
เรื่องของสุขภาพนั้นย้อนเวลาไม่ได้ ฉนั้นควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่3


คนทั่วไปหันมาปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกันเยอะขึ้นบางคนก็ปั่นเล่น ๆ เมื่อมีเวลาว่าง บางคนก็ปั่นแบบจริงจังถึงกับเข้าร่วมกลุ่มนักปั่น เมื่อสนุกกับการปั่นจนส่งผลให้การปั่นรถจักรยานเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมทำอยู่เสมอที่ต้องทำทุกวันหรือเป็นกิจวัตร บางท่านก็อดคิดไม่ได้ว่ามีอุปกรณ์จักรยานเช่นไรที่เราควรซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้การปั่นของเรานั้นมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายเยอะขึ้น
อุปกรณ์จักรยานที่นักปั่นส่วนที่เยอะกว่าค้นหามาใช้งานก็มีด้วยเหตุนี้
- หมวกกันน็อค เมื่อการปั่นรถจักรยานไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในถนนในหมู่เรือน แต่เป็นการปั่นในสวนสาธารณะ ปั่นบนท้องถนน ปั่นทางไกลหรือปั่นขึ้นเขา อุปกรณ์จักรยานชิ้นสำคัญที่นักปั่นจะขาดไม่ได้ก็คือหมวกกันน็อค เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักปั่นเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปั่นรถจักรยาน
- ที่สูบลมยาง เมื่อมีรถจักรยานเป็นของตัวเองและใช้งานสำหรับปั่นเป็นเสมอ อุปกรณ์จักรยานที่จะจำเป็นเลยก็คือที่สูบลมยาง เพราะก่อนใช้งานรถจักรยานจะต้องมีการตรวจเช็คลมยางเสมอ การมีที่สูบลมยางเองจะช่วยเหลือให้การปั่นนั้นสะดวกมากขึ้น
- อุปกรณ์ล็อคจักรยาน เมื่อเริ่มต้นปั่นเป็นระยะทางไกลขึ้น บางครั้งเราอาจต้องมีการจอดรถจักรยานไว้ อุปกรณ์จักรยานอย่างที่ล็อคจักรยานจะเกื้อกูลลดโอกาสรถจักรยานสูญหายหรือถูกขโมยได้ ส่งผลให้เราจอดรถจักรยานสองล้อทิ้งไว้ได้อย่างคลายวิตกกังวล
- กระติกน้ำ การเริ่มปั่นระยะทางไกลขึ้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเยอะขึ้นด้วย กระติกน้ำจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นที่นักปั่นจะขาดไม่ได้ เมื่อหยุดพักนักปั่นสามารถดื่มน้ำได้จากกระติกน้ำได้โดยไม่ต้องไปหาซื้อน้ำระหว่างทาง
- นาฬิกาอัจฉริยะ หรือ Smart Watchสำหรับนักปั่นที่ต้องการบันทึกไมล์หรือเวลาในการปั่นรถจักรยาน สามารถใช้นาฬิกาอัจฉริยะนี้เกื้อกูลได้
อุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานกลุ่มนี้ไม่ก็แค่เกื้อกูลให้การปั่นรถจักรยานของเรานั้นไม่เป็นอันตรายมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีผลให้การปั่นทุกยามของเรามีศักยภาพมากขึ้นและได้ตามเป้าหมายของการปั่นรถจักรยานที่เราตั้งใจไว้ด้วย

 https://www.homepro.co.th/category/80332

4


ประเทศสยามเราเป็นแว่นแคว้นเมืองร้อนที่มีอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี นอกจากภูมิอากาศจะร้อนแล้วรัศมีจากพระอาทิตย์ยังฉานมากจนสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเคหสถาน ซึ่งบางขณะแสงที่สาดส่องสว่างนั้นพร่ำเพรื่อจนรบกวนสายตาและทำให้สภาพอากาศในเคหสถานร้อนกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย บริเวณหน้าต่างที่แสงสว่างฉายแสงถึงจึงมักนิยมนำผ้าม่านหรือม่านกันแสงมาติดตั้งไว้เพื่อช่วยบังแสงสว่างและช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านเรือนด้วย
มู่ลี่หรือม่านกันแสงสว่างเป็นตัวคัดเลือกหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เพื่อกันแสงสว่างสมัยก่อนมู่ลี่จะนิยมใช้กันภายในสำนักงานหรือออฟฟิศเท่านั้น แต่ปัจจุบันที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรือตึกแถวก็หันมาใช้มู่ลี่กันมากขึ้น เหตุหนึ่งก็เนื่องจากข้อดีของมู่ลี่ที่ดีกว่าผ้าม่านตรงที่ไม่สะสมฝุ่นผงและสามารถเช็ดชำระล้างได้ง่าย แม้ว่าจะดูไม่อ่อนละมุนให้อารมณ์ของความเป็นเคหสถานเท่ากับผ้าม่านก็ตาม
แต่การเลือกสรรมู่ลี่ก็ควรพิจารณาถึงความเข้ากันสมกับการใช้งานงานในแต่ละส่วนของบ้านเรือนด้วย ดังนี้
- ครัวครัวเป็นบริเวณแรกภายในที่อยู่อาศัยที่ควรเลือกคัดมู่ลี่เป็นฉากกันแสงหากว่าแสงสว่างที่ส่องเข้านั้นมากเกินไป แทบจะไม่เคยเห็นใครใช้งานผ้าม่านในครัว นั่นก็เป็นเพราะห้องครัวมีกลิ่นควันและความชื้นที่เกิดจากการประกอบอาหาร  ดังนั้นมู่ลี่ในครัวควรทำจากวัสดุที่กันความชื้นได้ เช่น พลาสติก หรือไวนิล ที่จะไม่เกิดเชื้อราและทำให้หมดจดง่าย
- ห้องอาบน้ำ ถ้าห้องอาบน้ำในที่อยู่อาศัยถูกดีไซน์มาให้มีกระจกใสเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ระเบียงด้านนอกเคหสถาน ก็ควรมีมู่ลี่ติดไว้เพื่อบังเวลาใช้งานงานห้องอาบน้ำไม่ให้คนภายนอกมองเข้ามาเห็นได้ เช่นเดียวกับห้องครัว เนื่องจากห้องอาบน้ำมีความชุ่มชื้นจึงควรเลือกคัดมู่ลี่ที่ทำจากสิ่งของที่ไม่ดูดซับน้ำ เช่น พลาสติก ไวนิล หรือไม้เทียม จะไม่ทำให้เกิดเชื้อรา
- ห้องทำงานห้องทำงานภายในบ้านเรือนสามารถเลือกเฟ้น{ใช้|ใช้งาน|ใช้ส่วนมู่ลี่ไม้เพื่อกันรัศมีได้ การใช้งานมู่ลี่จะทำให้ห้องทำงานดูเรียบหรูและทันสมัยขึ้น วัตถุและสีสันของมู่ลี่ที่ใช้งานกับห้องทำงานสามารถเลือกเฟ้นใช้ให้เข้ากับสไตล์การแต่งห้องทำงานได้เลย
- ห้องนอน แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกเฟ้นใช้งานผ้าม่านในห้องนอนมากกว่ามู่ลี่ก็ตาม แต่การแต่งเติมบ้านเรือนสมัยใหม่มีการนำมู่ลี่มาประกอบในการกันแสงสว่างในห้องนอนเพื่อแต่งเติมห้องนอนด้วย โดยสามารถใช้ส่วนร่วมกับผ้าม่านในการตกแต่งภายในห้องสไตล์โมเดิร์นได้อย่างพอดี
- ห้องรับแขก ห้องรับแขกที่มีการแต่งเติมในสไตล์โมเดิร์นสามารถคัดเลือกนำมู่ลี่มาใช้งานกันรัศมีได้ จุดเด่นของการใช้ส่วนมู่ลี่กับห้องรับแขกก็คือสามารถเปิดปิดให้มองเห็นระเบียงหรือสวนภายนอกของเคหสถานได้บ้าง โดยที่ไม่ต้องดึงดึงขึ้นทั้งหมดเหมือนผ้าม่าน
สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าจะกันแสงสว่างจากภายนอกบ้านได้อย่างไรดี อย่าลืมลองคิดถึงมู่ลี่ดูบ้างนะคะ

https://www.homepro.co.th/category/11677

5


คนส่วนมากจะรู้จักมักจี่เก้าอี้ ในรูปแบบมีขา 4 ขา และสามารถนั่งลงได้เพียง 1 คนต่อ 1 ตัวเป็นส่วนมาก ซึ่งในความจริงแล้วเครื่องเรือนประเภทนี้ยังมีอีกมากหน้าหลายตาประเภทให้เลือกซื้อหามาไว้ใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบริเวณและแต่ละความประสงค์ในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งตามส่วนที่ดูได้ง่าย ๆ ว่าจะสามารถนั่งลงได้มากกว่า 1 ที่นั่งแต่จะมีขาเพียงแค่ 4 ขาเหมือนกันทั้งหมด เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้งและเพื่อรองน้ำหนักของผู้ที่นั่งในแต่ละครั้ง
ชนิดของเก้าอี้จะแบ่งแยกออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1.แยกย่อยตามโครงสร้าง ซึ่งจะมีทั้งรูปร่างที่เป็นเหล็ก สำหรับรองน้ำหนักที่มากหรืออยากความทนทานที่มากยิ่งขึ้น โครงจากไม้ สำหรับรองรับความหนักเบาที่มากหรือปรารถนาความคงทนที่มากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน แต่ในเรื่องของความทนและการรับความหนักเบาอาจจะน้อยกว่ารูปร่างแบบเหล็กอยู่พอควร เค้าโครงจากพลาสติก แม้ว่าจะมีมูลค่าไม่สูงแต่ก็สามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่าเค้าโครงจากเหล็กและไม้อยู่มากพอใช้ อีกทั้งยังแตกหักได้ง่ายกว่าอีกด้วย แต่ในส่วนของจุดดีคือมีมากหน้าหลายตารูปร่างให้เลือกใช้เพราะว่าพลาสติกง่ายต่อการตัด ดัด และทำให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้
2.แยกตามการใช้งานงาน จะมีทั้งแบบนั่งลงทำงาน นั่งหน้าโต๊ะคอม ไว้สำหรับรับแขก ไว้สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ ไว้สำหรับตามห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น แต่ละชนิดของเก้าอี้ก็จะมีคุณสมบัติที่พอเหมาะต่อการใช้สอยที่แตกต่างออกไป ใช่ว่าจะสามารถใช้สอยด้วยกันได้ทั้งหมดเพราะมีชื่อเดียวกันอย่างที่หลายคนกำลังหลงผิด ๆ
3.แบ่งย่อยตามความเข้ากันได้ของรูปร่างผู้นั่ง รูปร่างของคนเรามีความไม่เหมือนกันออกไปพอดู มนุษย์เรามีทั้งคนอ้วน คนผอม คนสูง คนเตี้ย จึงมีเครื่องเรือนชนิดนี้มากหน้าหลายตาขนาดให้เลือกสรรตามท้องตลาดนั้นเอง อีกทั้งหากสามารถเลือกเฟ้นซื้อเครื่องเรือนชนิดนี้ได้ตรงกับทรวดทรงของผู้นั่งได้มากเท่าไหร่ก็จะส่งผลลัพธ์ให้เกิดความรู้สึกสุขสบายเมื่อได้นั่งทุกครั้ง
4.แบ่งย่อยตามแบบการพนักนั่งพิงและไม่มีพนักอิง หากพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าเครื่องเรือนชนิดนี้จะมีทั้งแบบมีพนักพิงและไม่มีพนักอิงให้คัดเลือกมาใช้สอย ซึ่งทั้ง 2 แบบก็จะมีผลต่อการนั่งลงที่แตกต่างออกไป รวมถึงแบบที่มีเท้าแขนและไม่มีเท้าแขนก็จะส่งผลต่อการใช้สอยที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกัน
เก้าอี้แต่ละชนิดก็จะพอเหมาะและไม่เหมาะสมสำหรับการเลือกซื้อมาใช้งาน การเลือกเฟ้นมาใช้ควรเลือกเฟ้นให้ตรงกับความตั้งใจในการใช้ให้มากที่สุด ยิ่งหากต้องนั่งใช้เป็นเวลานาน ๆ ก็ยิ่งต้องเลือกเฟ้นแบบที่เข้ากับรูปร่างได้มากที่สุด สามารถปรับให้รองสรีระเพื่อช่วยทุเลาความอ่อนล้าให้แก่เรือนร่างได้เสมอ และสำคัญคือต้องมีความคงทนเพื่อเหมาะสำหรับการใช้สอยแบบยาวนานนั่นเอง

https://www.tvdirect.tv/home-living/furniture-decor/chair

6


ตะขอเกี่ยวมีหน้าที่เอาไว้แขวนเชือกเพื่อรัดเกี่ยวผ้าม่าน เวลาที่อยากแหวกผ้าม่านออก เพื่อความงามและความเรียบร้อยมากเพิ่มขึ้นของผ้าม่านในแต่ละบริเวณจุดประสงค์ในการใช้งานผ้าม่านโดยมากของแต่ละสถานที่ คือสามารถแหวก-ปิดบังผ้าม่านสำหรับรับแสงและกำบังแสงได้ในแต่ละช่วงวัน จะมีบางแห่งนักที่จะไม่เปิดผ้าม่านออกเลย ดังนั้นการเลิกผ้าม่านหากเราเกี่ยวเอาไว้หรือใช้การขมวดชายผ้าม่านเอาไว้ แม้ว่าจะช่วยเลิกผ้าม่านได้เช่นกัน แต่ในสายตาของหลายๆ คนอาจจะยังดูไม่สวยและดูไม่งามตาอีกด้วย สำคัญที่สุดคือมันทำให้ผ้าม่านยับเยินและดูไม่น่ามองเมื่อปิดบังผ้าม่านคืนแล้ว
การติดตั้งตะขอเกี่ยวผ้าม่านจะใช้การเจาะฝาบริเวณประมาณกับผ้าม่านทั้ง 2 ฟาก และใช้น็อตในการเหนี่ยวตะขอเอาไว้ สายที่ใช้มัดจับผ้าม่านจะมาพร้อมทั้งผ้าม่านจึงให้ความไปกันได้เป็นอันดีเมื่อนำมาใช้ในการมัดคล้องผ้าม่าน ส่วนของตะขอจะมีความมากหน้าหลายตาให้เลือกสรรทั่วไป สามารถเลือกลวดลายหรือรูปแบบของตะขอได้ตามความปรารถนา แต่ต้องคำนึงถึงถึงความเข้ากันได้ดีกับผ้าม่านเพื่อให้ให้เกิดความงดงามให้ได้มากที่สุดเสมอเมื่อนำมาใช้สอย หากเป็นผ้าม่านประเภทฝืนเดียวอาจจะติดตั้งตะขอเพียงแค่ด้านใดฟากหนึ่งเพียงอันเดียวเท่านั้น แต่หากเป็นผ้าม่านที่จัดตั้ง 2 ฝืนคู่กัน จำเป็นต้องจัดตั้งตะขอทั้ง 2 ด้านของผ้าม่านเอาไว้เสมอ
ซึ่งในการจัดตั้งสามารถเลือกได้ว่าจะติดด้านด้านหรือจะเลือกติดเอาไว้ช่วงกลางของผ้าม่านทั้ง 2 ฝืนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความปรารถนาและความชื่นชอบในการใช้สอยของแต่ละคนเป็นหลัก สนนราคาของตะขอเกี่ยวอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต และความงดงามของตะขอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นเหตุให้ราคาของตะขอมีความต่างกันออกไปนั้นเอง หลายคนอาจจะมองว่าเหตุจำเป็นของการใช้สอยตะขออาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ แต่หากลองเทียบกันดูระหว่างการเก็บผ้าม่านแบบเก็บยังไงก็ได้ กับการเก็บและรัดรวบเข้าเป็นอันดี มันให้ความรู้สึกที่ดีและชี้ให้เห็นถึงนิสัยของเจ้าของบริเวณหรือผู้ใช้สอยผ้าม่านได้มากพอควรเลยทีเดียว
ดังนั้นตะขอเกี่ยวจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับบริเวณต่างๆ ที่ใช้สอยผ้าม่าน ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านหน้าต่างหรือผ้าม่านประตู ก็ต่างต้องใช้ตะขอเพื่อให้ช่วยเพิ่มความเรียบร้อยและความสวยงามให้แก่ผ้าม่าน เวลาที่ต้องการเลิกผ้าม่านออก และขอยิ่งเป็นระเบียบเท่าไหร่ก็จะแสดงถึงรสนิยมของผู้ใช้งานได้มากเท่านั้น และที่สำคัญยังช่วยทำให้ผ้าม่านงามตามีระดับได้มากยิ่งขึ้นไปอีก อย่าคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นหากยังไม่ได้เห็นถึงการใช้งานของมัน ดังนั้นหากอยากวางระเบียบผ้าม่านให้มีความงดงาม ควรลองมองหาตะขอเหล่านี้มาจัดตั้งเอาไว้ใช้สอยกันได้แล้ว

https://www.homepro.co.th/category/11672

7


ในสมัยนี้รถจักรยานได้เข้ามาเป็นยานพาหนะที่สำคัญเพื่อชีวิตคนเมือง เพราะราบรื่นแม้ถนนหนทางจะแคบหรือกว้างใหญ่โดยวิธีใดก็ตาม ทั้งยังประหยัดกว่าการไปแบบอื่น ๆ ที่จะมีค่าใช้จ่ายและค่าเชื้อเพลิงเข้ามาเกี่ยวเนื่องนอกเหนือจากนี้การใช้รถจักรยานสองล้อยังมีมีคุณค่าในการออกกำลังกายให้กับผู้ขับขี่อีกด้วย ซึ่งจักรยานไฮบริดนับเป็นรถจักรยานชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาย
โดยข้อเด่นของจักรยานไฮบริดซึ่งเป็นจักรยานที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างรถจักรยานเสือหมอบร่วมกับรถจักรยานเสือภูเขาที่สามารถทำได้อย่างน่าพอใจเหมาะเจาะ จึงเป็นจักรยานที่เหมาะเพื่อนักปั่นรถจักรยานสองล้อมือใหม่ หมายรวมผู้ใช้รถจักรยานเพื่อปั่นไปเที่ยวอย่างสบาย ๆ เพราะความน่าสนใจของรถจักรยานประเภทนี้คือความสะดวกสบายสิ่งที่กล่าวถึงความคล่องตัวในการปั่น ช่วยให้ผู้ปั่นเร่งความเร็วได้ไม่ยากขึ้น และยังสมบุกสมบันต่อทุกเนื้อที่ ไม่ว่าท้องถนนนั้นจะลาดชันหรือขรุขระเพียงใดก็ได้
จึงเรียกได้ว่าจักรยานไฮบริดเป็นจักรยานที่เหมาะกับเทคนิคใช้งานได้อย่างมากมาย ประเภท ทั้งใช้เพื่อการเดินทางในเมืองเพราะเร่งความเร็วได้ดีโดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก ทั้งยังมีความคล่องตัวสูงจึงสามารถขี่เลี้ยวเข้าซอกซอยได้เป็นเป็นอันดีนอกจากนี้ยังใช้เป็นพาหนะไต่ขึ้นทางลาดชัด หรือหนทางขรุขระก็สามารถใช้งานได้ เพราะถือว่าเป็นรถจักรยานที่ทนต่อความสมบุกสมบันพอเหมาะสม ซึ่งถ้าแม้ความอึดทนอาจสูงรถจักรยานเสือภูเขาไม่ได้ แต่ก็ถือว่าใช้งานในทางวิบากโดยง่ายกว่าจักรยานเสือหมอบ
หากกำลังให้ความสนใจรถจักรยานสองล้อที่ใช้งานได้มากมาย  ทั้งการขับขี่ในเมืองหรือขับขี่เพื่อไปเที่ยวในพื้นที่ชนบท จักรยานพลังงานผสมก็นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะสนองตอบได้มากมาย กว่าจักรยานหมวดหมู่อื่น ๆ ทั้งยังใช้งานง่ายและมีน้ำหนักที่เบาอีกด้วย

https://www.homepro.co.th/category/80330

8


บาทาเป็นส่วนที่ต้องรองน้ำหนักตัวของมนุษย์เรา เวลาที่ยืน ก้าวเดิน จึงทำให้บาทอยากได้การปกป้องและดูแลไม่ต่างจากส่วนอื่น ๆ ของเรือนร่าง เพราะหากบาทสั่งสมความอ่อนล้าเอาเป็นเวลานาน ๆ ก็จะมีผลให้เกิดอาการปวดขึ้นมา และท้ายสุดอาจจะลงเอยด้วยการเดินไม่ได้หรือก้าวเดินยากมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยมากอาการเกี่ยวกับบาทจะเกิดกับผู้สูงอายุ และคนที่มีปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย การสวมรองเท้าเพื่อสุขภาพจะช่วยผ่อนความเครียดของบาทให้น้อยลง และให้อารมณ์สบายประหนึ่งบาทได้รับการคลึงอยู่ทุกเมื่อ สามารถใส่ได้ทุกระยะเวลาตามความประสงค์ และการสวมรองเท้าเพื่อช่วยรักษาพลานามัยของตีนยังมีประโยชน์อีกมาก ดังนี้
-  ช่วยกระตุ้นเส้นประสาทที่เท้า เพื่อซ่อมสุขภาพอนามัยเรือนร่างให้ดียิ่งขึ้นเสมอ
รองเท้าเพื่อสุขภาพช่วยรองรับแรงกดทับขององคาพยพไปยังเท้า ให้บาทาไม่รู้สึกแบกภาระมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการชาหรือปวดขึ้นมาได้
-  ช่วยปลุกเร้าการทำงานของระบบประสาทที่รวมกันอยู่ที่ฝ่าบาท
-  ปรับความสมดุลให้แก่เยื่อต่าง ๆ ใต้ชั้นผิว
-  ช่วยในการคลายเครียดให้แก่สมองและร่างกายได้เสมอ
-  ช่วยเพิ่มกำลังแรงงานให้แก่ส่วนต่าง ๆ ของเรือนร่าง
-  ให้ความรู้สึกสบายดีและคลายแก่ส่วนต่าง ๆ ของกายได้มากยิ่งขึ้น
-  ช่วยให้บาทาได้ขับเหงื่ออกมาได้มากยิ่งขึ้น มีผลกระทบให้ของเสียภายในเรือนร่างถูกขับออกมาทุกครั้งที่สวมใส่
-  ให้ความสุขบาทามากกว่าการสวมรองเท้าทั่ว ๆ ไป
-  ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีทั้งกาย จึงทำให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของเรือนร่างได้อย่างมาก
-  ลดอาการเมื่อยตึงของกล้ามส่วนต่าง ๆ ในองคาพยพได้ ไม่ต่างจากการได้บีบนวดทั่วทั้งร่างกาย
-  ช่วยให้หลับไหลง่ายและหลับไหลสุขมากยิ่งขึ้น ผลจากเรือนร่างรู้สึกสุขสบายและบรรเทาอย่างช้านาน จึงทำให้การนอนหลับเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นในกลุ่มของคนหลับไหลยาก ในห้วงเวลาการหลับไหลก็จะหลับไหลอย่างสุขสบายเหมือนกับเรือนร่างได้รับการผ่อนแบบเต็มที่และสมบูรณ์มากที่สุดเสมอ
-  สามารถใช้สวมสวมได้แทนรองเท้าทั่วไป เป็นรองเท้าที่สวมสวมได้ทุกที่ที่ปรารถนาสวม หรือจะเอาไว้ใช้ใส่ภายในที่อยู่อาศัย เวลาที่ต้องดำเนินไปเดินมาภายในบ้านเรือนก็ได้ทั้งหมดตามความอยากของผู้สวม
-  มีความทนทานสามารถใส่ได้อย่างยาวนาน มีความทนกว่ารองเท้าทั่วไปแม้ว่าจะสวมทุกวันก็ไม่ใช่ตัวปัญหาสำหรับรองเท้าเพื่อสุขภาพ
ถึงแม้ประโยชน์ของรองเท้าเพื่อสุขภาพผู้หญิง อาจจะดูมีมาก  และไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอรรถประโยชน์จากการสวมสวมรองเท้าเหล่านี้จริง แต่มันคือข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะบาทาของคนเรานั้นเป็นจุดที่รวบรวมเอาเส้นประสาทและเส้นเลือดมากมายไว้ จึงไม่ต้องพิศวงว่าทำไมหากบาทาได้รับการรักษาเป็นอย่างดีแล้วจะส่งผลลัพธ์ดีทั่วทั้งองคาพยพของคนเรา ดังนั้นจึงควรมีรองเท้าจำพวกนี้เอาไว้สวมอย่างมาก แม้ในห้วงเวลานี้อาจจะยังไม่มีอาการใด ๆ เกิดขึ้น แต่ในภายภาคหน้าก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ การคุ้มครองเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเกินไปสำหรับมนุษย์เราแน่นอน

https://www.tvdirect.tv/health/health-equipment/health-shoes

9
จักรยานไฟฟ้าเป็นยวดยานพาหนะที่สามารถพาเราไปได้ทุก ๆ ที่ โดยไม่ต้องเจอหน้ากับปัญหารถติด ไม่ต้องเสียระยะเวลา และไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน นอกเหนือจากนี้เป็นยวดยานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้ สามารถเสริมเก้าอี้เด็กเพื่อให้เด็กนั่งซ้อนได้ เป็นรถจักรยานที่ฉับไว ไม่เหนื่อยและสะดวกในการพาไปใช้งาน
รถจักรยานสองล้อประเภทนี้ขณะปั่นไม่ทำให้เหนื่อยมากเหมือนจักรยานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการปั่นปกติธรรมดา การปั่นทวนกระแสลมหรือการปั่นขึ้นที่สูง ไม่ต้องออกแรงมาก ส่งผลให้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องใช้แรงมากเกินความต้องการและยังสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย แม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถปั่นได้โดยไม่มีผลให้หมดแรง การเดินทางที่มีระยะทางไกล หากปั่นรถจักรยานทั่วไปคงต้องใช้ระยะเวลาและเหนื่อยมาก การใช้จักรยานไฟฟ้าช่วยให้ปั่นได้ระยะทางไกลขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงมาก
เรื่องดี ๆของการใช้จักรยานไฟฟ้าที่ไม่สามารถหาได้ในรถยนต์ คือ การหลบหลีกการจราจรติดขัดเป็นข้อเด่นที่สำคัญเหตุเพราะสามารถหลบหลีก เปลี่ยนเส้นทางและไปทางลัดได้ ทำให้ใช้ระยะเวลากับการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพไปไหนมาไหนไม่ต้องเผื่อเวลาเดินทางมาก นอกเหนือจากนี้ด้วยขนาดกะทัดรัดเป็นเหตุให้หาที่จอดง่าย สามารถจอดรถได้ในที่จอดสำหรับรถรถจักรยานทั่วไป หรือที่จอดรถรถจักรยานสองล้อยนต์
เราสามารถออกกำลังกายได้ด้วยการปั่นจักรยานไฟฟ้า หากต้องการประหยัดเวลา การปั่นจะเป็นการบริหารร่างกายแบบไม่เหนื่อยมาก ไม่เป็นเหตุให้หมดเรี่ยวแรงหรืออ่อนล้า หากอยากปั่นเพื่อออกกำลังกายเต็มที่จักรยานประเภทนี้สามารถปิดระบบไฟฟ้าได้จะเปลี่ยนแปลงเป็นรถจักรยานปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่ใช้ปั่นเพื่อการออกกำลัง
เช่นนั้น การใช้จักรยานชาร์จแบตเป็นทางเลือกหนึ่งของการไปที่ให้ความสะดวกทันทีทันใด ได้บริหารร่างกายรวมทั้งเป็นเหตุให้ประหยัดระยะเวลาอดออมค่าน้ำมัน และราคาถูกกว่ารถรถจักรยานยนต์ด้วย

https://www.homepro.co.th/category/80328

10
เสริมสวย สุขภาพ / AMABELLE (อมาเบลล์) Natural Product For Perfect Beauty
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2017, 02:36:28 PM »


AMABELLE (อมาเบลล์) Natural Product For Perfect Beauty
+++ สารสกัดธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศ
+++ ไร้สารเคมีต้องห้ามกว่า 20 ชนิด
+++ จดทะเบียนถูกต้อง
+++ มาตรฐานเค้าเตอร์แบรนด์ราคาไม่แพง
+++ ส่วนผสม 100% Natural Shampoo
+++ มาตรฐาน USDA Organic (USDA Organic) ในทรีตเมนต์
+++ ส่วนผสม Organic Sunscreen ในโลชั่นกันแดด
+++ ผู้บริหารจบปริญญาโทมหาวิยาลัยมหิดล สาขาเครื่องสำอางโดยตรง
+++ ยอมรับจากผู้ลองใช้ทุกอาชีพ อาทิเช่น แพทย์,เภสัชกร,พยาบาล,นักแสดง,นักธุรกิจ,แม่บ้าน และข้าราชการ

AMABELLE (อมาเบลล์)
Natural Product For Perfect Beauty
Website : https://www.amabelle.co.th
ไลน์ : +++amabelle (มี +++ ด้วยนะคะ)
Facebook : https://www.facebook.com/amabelle.co.th
inbox : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ แอดมิน ยินดีช่วยทุกๆปัญหาที่คุณมี

11
จักรยานไฟฟ้าเป็นยวดยานพาหนะที่สามารถพาเราไปได้ทุก ๆ ที่ โดยไม่ต้องเจอหน้ากับปัญหารถติด ไม่ต้องเสียระยะเวลา และไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน นอกเหนือจากนี้เป็นยวดยานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้ สามารถเสริมเก้าอี้เด็กเพื่อให้เด็กนั่งซ้อนได้ เป็นรถจักรยานที่ฉับไว ไม่เหนื่อยและสะดวกในการพาไปใช้งาน
รถจักรยานสองล้อประเภทนี้ขณะปั่นไม่ทำให้เหนื่อยมากเหมือนจักรยานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการปั่นปกติธรรมดา การปั่นทวนกระแสลมหรือการปั่นขึ้นที่สูง ไม่ต้องออกแรงมาก ส่งผลให้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องใช้แรงมากเกินความต้องการและยังสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย แม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถปั่นได้โดยไม่มีผลให้หมดแรง การเดินทางที่มีระยะทางไกล หากปั่นรถจักรยานทั่วไปคงต้องใช้ระยะเวลาและเหนื่อยมาก การใช้จักรยานไฟฟ้าช่วยให้ปั่นได้ระยะทางไกลขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงมาก
เรื่องดี ๆของการใช้จักรยานไฟฟ้าที่ไม่สามารถหาได้ในรถยนต์ คือ การหลบหลีกการจราจรติดขัดเป็นข้อเด่นที่สำคัญเหตุเพราะสามารถหลบหลีก เปลี่ยนเส้นทางและไปทางลัดได้ ทำให้ใช้ระยะเวลากับการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพไปไหนมาไหนไม่ต้องเผื่อเวลาเดินทางมาก นอกเหนือจากนี้ด้วยขนาดกะทัดรัดเป็นเหตุให้หาที่จอดง่าย สามารถจอดรถได้ในที่จอดสำหรับรถรถจักรยานทั่วไป หรือที่จอดรถรถจักรยานสองล้อยนต์
เราสามารถออกกำลังกายได้ด้วยการปั่นจักรยานไฟฟ้า หากต้องการประหยัดเวลา การปั่นจะเป็นการบริหารร่างกายแบบไม่เหนื่อยมาก ไม่เป็นเหตุให้หมดเรี่ยวแรงหรืออ่อนล้า หากอยากปั่นเพื่อออกกำลังกายเต็มที่จักรยานประเภทนี้สามารถปิดระบบไฟฟ้าได้จะเปลี่ยนแปลงเป็นรถจักรยานปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่ใช้ปั่นเพื่อการออกกำลัง
เช่นนั้น การใช้จักรยานชาร์จแบตเป็นทางเลือกหนึ่งของการไปที่ให้ความสะดวกทันทีทันใด ได้บริหารร่างกายรวมทั้งเป็นเหตุให้ประหยัดระยะเวลาอดออมค่าน้ำมัน และราคาถูกกว่ารถรถจักรยานยนต์ด้วย

https://www.homepro.co.th/category/80328

12


หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าลูกล้อเหล็กว่ามันคือสิ่งไรและมีความจำเป็นในการใช้สอยแค่ไหน ซึ่งต้องบอกเลยว่าหากบ้านคุณมีผ้าม่านที่ต้องเปิด-ปิดอยู่บ่อยครั้ง หากต้องการให้ราวที่ใช้รูดม่านมีความแข็งแรงและทนมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างสูงที่ต้องเลือกหาลูกล้อจำพวกที่ทำมาจากเหล็กมาไว้ใช้สอยร่วมด้วยผ้าม่านและราวผ้าม่าน เพราะราวผ้าม่านที่เป็นพลาสติกแบบรูดทั่วๆ ไปนั้น หากเราเปิด-ปิดผ้าม่านประจำประเดี๋ยวเดียวก็จะย่อยยับ อายุการใช้งานมีหน่อยเดียวแต่มีจุดดีตรงแค่มีราคาถูกเท่านั้น แต่หากว่าราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพในการใช้สอย และต้องคอยเปลี่ยนใหม่อยู่สม่ำเสมอ เนื่องจากยับเยินได้ง่าย ก็ทำให้หมดเปลืองได้ไม่ใช่น้อย
ดังนั้นการเฟ้นหาลูกล้อเหล็ก ราคาที่อาจจะมีราคาสูงกว่าหากเทียบกันแล้ว ก็นับว่าคุ้มค่ากับการใช้สอยมากยิ่งกว่า และหากลองเปรียบเทียบกันให้ดีแล้วความแตกต่างในเรื่องของสนนราคามีเพียงหน่อยเดียวเท่านั้น ลูกล้อประเภทนี้สามารถนำใช้งานได้ทั้งกับม่านประตูและม่านหน้าต่าง สิ่งเหล่านี้จึงบอกให้ทราบได้เลยว่าลูกล้อจำพวกนี้มีเหตุจำเป็นแค่ไหนกับบริเวณหรือที่พักอาศัยที่ใช้งานม่านและราวม่าน และมันคือสิ่งที่เอาไว้ใช้งานกับผ้าม่านเพื่อการเปิด-ปิดผ้าม่านสามารถทำได้ตามความประสงค์ โดยที่ไม่ต้องหนักใจว่าจะทำให้เกิดความยับเยินในส่วนใดของผ้าม่านหรือเปล่านั้นเอง
เมื่อรู้แล้วว่าลูกล้อเหล็กคือสิ่งไรกันแน่นมีเหตุจำเป็นในการเลือกซื้อมาใช้งานแค่ไหน ก็ควรลองสังเกตดูว่าราวม่านที่ที่พักอาศัยใช้ลูกล้อรูปแบบไหนอยู่ เหตุจำเป็นในการเปิด-ปิดม่านมีบ่อยแค่ไหน หากมีความประสงค์ เปิด-ปิดราวม่านอยู่สม่ำเสมอ แต่ว่าลูกล้อยังคงเป็นพลาสติกอยู่ ก็ควรเลือกเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบเหล็กได้แล้ว เพื่อที่จะได้บวกอายุการใช้สอยให้มากยิ่งขึ้น และหมดความวิตกในส่วนนี้ไปได้ประเภทยาวๆ หากจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเพียงแค่ผ้าม่านเท่านั้น เพื่อเติมความหลากหลายให้แก่ผ้าม่านมากยิ่งขึ้นได้อยู่เสมอ ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือผ้าม่านก็ใช้กันแบบยาวๆ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ทั้งสิ้น
หากกำลังมองหาสิ่งของในการติดตั้งผ้าม่านที่สามารถใช้งานไปได้นานๆ และมีความมั่นคงทนทาน ควรลองมองหาลูกล้อเหล็กมาใช้งานโดยการติดตั้งผ้าม่านดู แล้วรับรองได้เลยว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่ดี ทั้งมีความมั่นคงทน และให้ความง่ายดายในการใช้สอยผ้าม่านได้อยู่สม่ำเสมอ  สามารถหาเฟ้นหาได้ตามร้านค้าเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องโดยผ้าม่าน หรือตามห้างสรรพสินค้าที่ค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวโดยการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้ทั่วประเทศ

https://www.homepro.co.th/category/11669

13


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คำจำกัดความของมันก็คืออาหารที่ร่างหายไปและต้องเสริมเข้ามาสู่ร่างกาย ซึ่งจะมาในแบบผงชงดื่ม เม็ดแคปซูล เป็นต้น อาหารเสริมกลุ่มนี้จะต้องไม่มีสรรพคุณในด้านการรักษาโรค เพราะไม่ได้จัดอยู่ประเภทเดียวกันกับเภสัช เพราะฉะนั้นหากมีการป่าวร้องว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้แทนปฏิชีวนะให้ไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสรรเสมอ อาหารเสริมจะต้องผ่านการทดสอบและมีการการันตีมาจากองค์การที่เชื่อถือได้ และทำงานการศึกษาค้นคว้าในด้านนี้โดยเฉพาะรับประกันความปลอดภัยมาอย่างเดียว จึงจะสามารเลือกหานำมารับประทานได้
การเลือกซื้อยังต้องมีเคล็ดในการเลือกซื้อเพื่อช่วยให้สามารถคัดเลือกได้ตรงตามความต้องการและปลอดภัยเมื่อต้องกินเข้าสู่เรือนร่างแบบไม่ยาก ๆ ดังนี้
- องค์ประกอบจากธรรมชาติ ต้องเป็นองค์ประกอบหลักแค่นั้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหากมีองค์ประกอบอื่นที่ดูแล้วไม่น่าจะใช่สิ่งที่มาจากธรรมชาติ และสามารถทานเข้าไปในกายได้ ก็ไม่ควรคัดเลือกนำมารับประทาน ส่วนประกอบของอาหารเสริมจะต้องลงเอาไว้อย่างชัดแจ้งเพื่อให้สบายต่อการอ่านรายละเอียดปลีกย่อยเสมอ หากไม่มีการสาธยายถึงส่วนประกอบก็ให้ชั่งใจเอาไว้ก่อน จนกว่าจะหาข้อมูลได้ทั้งสิ้นเกี่ยวกับอาหารเสริมชนิดนั้น ว่ามีความปลอดภัยจริงและผ่านการการันตีจริง จึงค่อยเลือกซื้อมาทานได้
- อาหารเสริมต้องเป็นอาหารเสริมแค่นั้น ไม่มีองค์ประกอบของยาหรือรักษาโรคแทนยารักษาโรคได้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ว่าอาหารเสริมและยาแก้โรคเป็นคนละประเภทกัน คุณสมบัติของมันจึงแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด หากมีการป่าวร้องที่ว่ารักษาโรคต่าง ๆ ได้นั้นหมายความว่าเป็นอาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัยและไม่น่าคัดเลือกมาในการทาน ลักษณะของการขึ้นบัญชีและการทำของอาหารเสริมและยาค่อนข้างมีความแตกต่าง รวมไปถึงส่วนประกอบของอาหารเสริมและยารักษาโรคก็แตกต่างอย่างมาก มันจึงเป็นสิ่งของที่เป็นไปได้ยากว่ามันจะคือสิ่งเดียวกัน เราจำเป็นต้องศึกษาและแบ่งแยกให้ออกเสมอ
- ต้องเลือกเฟ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซฟิน ที่ไม่ละทิ้งสารตกค้างในกาย แม้ว่าส่วนผสมของอาหารเสริมอาจจะมีเพียงแค่สมุนไพรอย่างเดียว แต่สมุนไพรก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเรือนร่างไม่ได้ เพราะยังมีสมุนไพรอีกหลากหลายตัวที่เมื่อรับเข้าไปในกายจำนวนมากก็จะละทิ้งสารตกค้าง และทำให้ร่างกายแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว จึงควรพิจารณาว่าสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมมีอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีอรรถประโยชน์หรือมีผลเสียต่อร่างกายแค่ไหน แล้วค่อยคัดเลือก
เคล็ดเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่สมควรและมีความปลอดภัยได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ เสมอ อย่าพยายามไปหลงเชื่อคำป่าวร้องมากเกินไป เพราะแต่ละผู้สร้างก็ต่างอยากให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีความน่าสนใจและเย้ายวนใจให้คนเข้ามาเลือกสรรสมอ โดยจะป่าวร้องคุณสมบัติที่อาจจะเกินจริงมากเกินไปจนไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ หากเรามีเคล็ดลับในการคัดเลือกแล้วต่อให้จะป่าวร้องมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้เราสับสนได้แน่นอน

https://www.tvdirect.tv/health/food-supplement

14


สตรีเป็นเพศที่มักมีรูปร่างและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มากกว่าชาย ยิ่งถ้าหากส่วนใดที่มีมากกว่าปกติก็จะเป็นเหตุให้เป็นที่จับจ้องจากสายตาคนรอบข้างเสมอ ยิ่งส่วนของทรวงอกก็เป็นส่วนที่ต้องมีชุดชั้นในเอาไว้สวมซ่อนเร้นหรือปกปิดเอาไว้เสมอ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการแต่งกายและการเจอะเจอผู้คนจำนวนมาก เพราะคงไม่มีสุภาพสตรีคนไหนที่จะออกจากเคหสถานหรือที่พำนักพักพิง โดยที่สวมเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่ไม่มีชุดที่ใส่ซับอยู่ชั้นในเลยอย่างแน่นอน และความจำเป็นของชุดที่เอาไว้สวมข้างในใต้เครื่องแต่งตัวนั้นยังคงมีอีกมากมาย ที่ทำให้เมื่อคุณสตรีหลาย ๆ คนได้รู้แล้วจะไม่มีทางหลงลืมใส่อย่างเด็ดขาด ดังนี้
- ชุด ชั้น ใน ลดราคา เป็นตัวช่วยในการยกกระชับหน้าอกให้ดูมีความแน่นมากยิ่งขึ้น ให้อกมีความงาม และดูดีอยู่เป็นนิตย์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม
- ช่วยให้การสวมใส่เครื่องแต่งกายดูงามมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เห็นถึงส่วนสัดที่สมควรและมีความสวยงาม
- ช่วยตัดทอนการหย่อนคล้อยของทรวงอก ในห้วงเวลาที่ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวัน
- เก็บหนังส่วนเกินให้ดูมีความเกลี้ยงเกลามากยิ่งขึ้น เมื่อสวมสวมเครื่องแต่งตัวก็จะไม่ทำเอาเห็นส่วนเกินเปิดเผยออกมา
- ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้มากยิ่งขึ้นในการแต่งกายด้วยชุดต่าง ๆ
- ช่วยตัดทอนอาการเจ็บทรวงอกได้ เพราะนมมีความแนบสนิทมากยิ่งขึ้นเมื่อสวมใส่ชุดชั้นในการสะบัดตัวของทรวงอกจะไม่เกิดขึ้น ทำให้ไม่มีอาการเจ็บอกในกลุ่มของสุภาพสตรีที่ใส่เสื้อชั้นในเอาไว้เป็นนิจ
- ช่วยยันแผลที่ผ่าตัดให้ลดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังช่วยตัดทอนความปวดจากการผ่าตัดมาได้เป็นอย่างดี ยิ่งเสื้อชั้นในมีความกระชับเท่าไหร่ก็จะยิ่งตัดทอนความเจ็บได้เท่านั้น แต่ต้องแค่แน่นเท่านั้นไม่ใช่รัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจจะเป็นเหตุให้หายใจไม่ออกได้ง่าย ๆ
- ช่วยเซฟให้แก่ช่วงนมเวลาที่ต้อก้ม ๆ เงย ๆ อยู่ต่อหน้าผู้อื่น เพราะเสื้อชั้นในจะมีแบบที่ปิดเต็มส่วนของทรวงอก ใช้เป็นการใส่เพื่อซับในให้แก่การแต่งตัวต่าง ๆ จึงทำเอาไม่มีใครสามารถมองดูเข้าไปยังทรวงอกของเราได้ ต่อให้ต้องก้ม ๆ เงย ๆ ทั้งวันก็ตาม
- ช่วยเพิ่มสัดส่วนทรวงอกให้ดูใหญ่ขึ้นมาได้แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องเจ็บตัวเพ่อทำการศัลยกรรม เพราะสามารถใช้การเพิ่มฟองน้ำเพื่อเพิ่มสัดส่วนของทรวงอกได้ หากต้องการให้สัดส่วนของทรวงอกดูใหญ่ขึ้นเวลาที่ต้องการแต่งกายให้ดูสวยและมีความเซ็กซี่มากขึ้น
ทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ความจำเป็น และจุดเด่นเพียงส่วนหนึ่งของการสวมชุดชั้นในเท่านั้น ยังคงมีข้อดีและความจำเป็นอีกมากมายที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะเคยและไม่เคยรับทราบมาก่อน หากเป็นคนที่ไม่พอใจการใส่ก็คงจะต้องเปลี่ยนความคิดหันมาใส่ให้เกิดความคุ้นเคยกันได้แล้ว
https://www.tvdirect.tv/genie-bra-classic

15


Surrealist Wedding and Photographyสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ภาพครอบครัว ย่านหนองแขม บางแค ถนนเพชรเกษมฝั่งธน ให้บริการถ่ายภาพแต่งงานในราคาถูก แต่งหน้าบ่าวสาว เช่าชุดวิวาห์ ถ่ายรูปครอบครัว สถานที่ถ่ายภาพแต่งงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่
Website : http://www.สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน.com
Facebook : https://www.facebook.com/SurrealistWeddingStudio
TEL : 081 665 7945


หน้า: [1] 2 3 ... 21