แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - siritidaphon

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
หลายคนในทีมแอดมินบ่นเรื่องปัญหาท่อตันที่บ้านบ่อยครั้ง จนแอดมินต้องหาข้อมูลและรวบรวมวิธีแก้ปัญหาท่อตันมานำเสนอ เพราะเรื่องท่อตันเป็นปัญหาที่บ้านทุกหลังพบเจอบ่อยครั้ง และเมื่อเจอปัญหาก็พยายามหาวิธีแก้ไขต่างๆ จึงรวบรวมวิธีแก้ปัญหาท่อตันแบบที่ทำได้เลยมาฝากเป็นเทคนิคพิเศษสำหรับบ้านทุกหลังค่ะ

เบกกิ้งโซดา: ทุกครั้งที่แนะนำเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในบ้าน จะต้องมีของคู่ครัวชนิดนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ สำหรับการแก้ปัญหาท่อตันโดยการใช้เบกกิ้งโซดานั้น วิธีการคือ นำผงเบกกิ้งโซดาเทลงไปในท่อ จากนั้นนำน้ำส้มสายชูเทตามลงไป ทิ้งไว้สักพักก่อนจะเทน้ำร้อนตามลงไปอีกครั้งหนึ่ง ปล่อยเวลาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมง ท่อก็จะใช้งานได้ตามปกติ

แผ่นดักเส้นผม: อีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นคือเส้นผมของเรา เส้นผมเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท่อน้ำอุดตัน ปกติในห้องน้ำมักมีฝาปิดปากท่อระบายน้ำอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถป้องกันเส้นผมไม่ให้ไหลลงไปได้ การนำแผ่นดักเส้นผมมาติดเพิ่มที่ปากท่อระบายน้ำ จะช่วยป้องกันปัญหาเส้นผมไหลลงไปติดในท่อได้ระดับหนึ่ง

งูเหล็ก: อีกหนึ่งอุปกรณ์แก้ปัญหาท่อตัน งูเหล็กมีลักษณะเป็นเส้นเหล็ก ที่ส่วนปลายมีขดลวด เวลาใช้ก็เพียงนำงูเหล็กนี้ใส่ลงไปในท่อที่มีปัญหาอุดตัน จากนั้นก็หมุนงูเหล็กไปมา เพื่อดักจับสิ่งอุดตันภายในท่อให้หลุดออกมา เนื่องจากงูเหล็กมีหลายขนาด แม่บ้านหรือพ่อบ้านสามารถเลือกงูเหล็กได้ตามไซส์ที่ต้องการ

โซดาไฟ: นำผงโซดาไฟที่ซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ไปละลายน้ำ จากนั้นค่อยๆ เทน้ำผสมโซดาไฟลงไปในท่อ ทิ้งไว้สักพักก่อนจะเทน้ำตามลงไป ในระหว่างเทน้ำสามารถใช้ปั๊มยางดูดส้วมช่วยได้อีกทางหนึ่ง


ท่อตัน เป็นปัญหาที่บ้านทุกหลังพบเจอบ่อยครั้ง ดูเพิ่มเติมได้ที่น่ี่ https://www.bcithailand.net/ท่อตัน/

2
ความหมาย และความสำคัญของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ เพราะเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผู้ใหญ่) การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีจะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้ก็ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ที่ช่วยเลี้ยงดู ปกป้องจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเข้าใจเด็กพร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรง
แจ่มใส มีความมั่นคงทางใจ รู้ภาษา ใฝ่รู้ และใฝ่ดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์
พัฒนาการ (Development) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการทำหน้าที่ (Function) และวุฒิภาวะ (Maturation) ของอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งตัวบุคคล ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมหรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของมนุษย์จำแนกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ,อารมณ์ , จิตใจ , สังคมจิตวิญญาณ
สื่อ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก ปัจจัยหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้ก็คือ….. สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เพราะสื่อมี บทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เจตคติ ค่านิยม รวมทั้งทักษะต่างๆ การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งต้องรู้จักวิธีการเก็บรักษาสื่อ
สำหรับเนื้อหาในตอนนี้มีสาระที่น่าสนใจดังนี้
3.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสื่อ
3.2 วิธีการเลือกใช้สื่อสำหรับเด็กและข้อควรระวังในการใช้สื่อ
3.3 การเก็บรักษาและซ่อมแซมสื่อ


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย ดูเพิ่มเติมได้ที่น่ี่ https://www.thaikidssong.com/category/เพลงเด็ก/

3
สวนเป็นพื้นที่ผ่อนคลายสำหรับคนในบ้านอีกจุดหนึ่ง เอาไว้นั่งอ่านหนังสือ นั่งกินกาแฟต่างๆกันไป เเต่ละบ้านก็จะมีพื้นที่หรือมุมที่จะจัดสวนสวยๆ ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมีพื้นที่เล็ก บางคนอาจจะมีพื้นที่กว้าง หรือบางบ้าน อาจจะไม่มีส่วนของพื้นดินไว้ให้ปลูกต้นไม้เลยก็มี และสำหรับใครที่กำลังอยากจะจัดสวนสวยๆอยู่ แต่พื้นที่ไม่มากเท่าไหร่..

เรามีไอเดีย การจัดสวน แบบง่ายๆ มาฝากกันค่ะ ไม่ว่าพื้นที่ตรงไหนในบ้านก็สามารถกลายเป็นสวนสวยๆ มุมสวยๆไ้ด้

ไอเดียการจัดสวนแบบง่ายๆ

สวนหย่อมที่มุมบ้าน มุม มักจะเป็นจุดที่เราลืมไปเสมอ จริงๆ เเล้วเราสามารถตกเเต่งมุมให้สวยงามเเละใช้ประโยชน์ได้ด้วยการจัดสวนหย่อมเล็กๆ ไว้ที่มุมนี่เเหละ หาไม้พุ่ม ไม้ดอกที่คุณชอบมาปลูกไว้เพียงเท่านี้คุณก็จะได้สวนหย่อมน้อยๆ ที่สวยงามพร้อมให้เป็นมุมนั่งเล่น อ่านหนังสือได้เเล้ว.

สวนผักกินได้ ให้บ้านสวยได้ด้วย การปลูกพืชผักสวนครัวนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องเอาไว้ทำอาหารกินในครอบครัวเเล้ว เหล่ากระบะผักสวนครัวที่จัดวางเอาไว้ที่สนามหญ้านั้นดูเเลง่ายเเละช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านคุณดูสวยงามขึ้นอีกด้วย

ผนังเขียวกับพื้นที่สวนสีเขียว สำหรับผนังสีเขียวสดใสของบ้านนั้นถ้าเสริมความสดชื่นให้ดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยด้วยการปลูกต้นไม้สีเขียวๆ ที่ริมผนัง ยิ่งจะทำให้ผนังสีเขียวของบ้านคุณนั้นยิ่งดูสดชื่นยิ่งขึ้น


บ้านน่าอยู่ ไอเดียการจัดสวนแบบง่ายๆ ไม่ว่าพื้นที่ตรงไหนก็ทำได้ !! ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.healthyhitech.net/topics/home/

4
เตรียมเสื้อเอวลอยโชว์ท้องแบนราบกับเมนูผักย่าง อาหารเพื่อสุขภาพแคลอรีต่ำ ย่อยง่ายและหน้าตาดี กินได้บ่อยอร่อยจนต้องเบิ้ล

อย่าว่าแต่เด็กเขี่ยผักทิ้งเลย ผู้ใหญ่อย่างเราก็มีแอบเขี่ยเหมือนกัน แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีเมนูผักย่างหอม ๆ หน้าตาดี ๆ และอร่อยจนต้องรอขออีกจาน นำเสนอวิธีทำผักย่าง หรือผักปิ้ง เช่น สลัดผักย่าง ผักย่างแบบญี่ปุ่น ผักย่างเสียบไม้ อยากรู้ไหมว่าผักอะไรย่างอร่อย ลองเลื่อนไปดูสูตรด้านล่างเลยค่ะ

สูตรทำผักย่าง

1. สลัดผักย่าง 5 สีกับน้ำสลัดงาข้น

มื้อเย็นถ้ายังคิดเมนูอาหารไม่ออก อยากให้ลองทำเมนูสลัดผักย่าง จับผักหลากชนิดไปย่างจนสุก ก่อนเสิร์ฟก็ราดน้ำสลัดงาข้นจนชุ่ม แค่จานเดียวก็อิ่มแล้ว

ส่วนผสม สลัดผักย่าง

• พริกหวานสีเขียว สีแดง และสีเหลือง อย่างละ 1/2 ลูก
• แครอท (หั่นเฉียง) 10-15 ชิ้น
• บรอกโคลี (หั่นท่อน) 6-8 ชิ้น
• ข้าวโพดอ่อน (หั่นครึ่งตามยาว) 4 ฝัก
• หน่อไม้ฝรั่ง 3-4 ต้น
• เห็ดออรินจิขนาดกลาง 2-3 ดอก
• มะเขือเทศราชินี 5-6 ผล
• น้ำมันมะกอก (สำหรับทาตอนย่าง) 1 ช้อนโต๊ะ
• เกลือป่นละเอียด 1/4 ช้อนชา
• พริกไทยป่น 1/4 ช้อนชา

ส่วนผสม น้ำสลัดงาข้น

• น้ำมันมะกอก 1/2 ถ้วยตวง
• โชยุ 1 ช้อนโต๊ะ
• น้ำส้มสายชู 2+1/2 ช้อนโต๊ะ
• ไข่แดง 1 ฟอง
• น้ำมันงา 1/2 ช้อนโต๊ะ
• น้ำเชื่อม 1+1/2 ช้อนโต๊ะ (หรือน้ำตาลทรายละลายน้ำ อัตราส่วน 1:1)
• งาขาวคั่ว 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำสลัดผักย่าง

1. ล้างผักให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ำ หั่นเป็นชิ้น คลุกเคล้ากับน้ำมันมะกอก
2. นำผักไปย่างบนกระทะเทฟลอนจนผักสุก จัดใส่จาน โรยเกลือป่น และพริกไทยป่น


อาหารเพื่อสุขภาพ สูตรทำผักย่าง แคลอรีต่ำได้สุขภาพไม่กล้าเขี่ยทิ้ง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.xn--22c0b3ah2c9bxas.net/category/healthyfood/

5
เหตุผลอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจว่า หนังเรื่องนั้นที่คุณสนใจจะน่าดู…ตัวอย่างหนัง เรื่องย่อ หรือการโปรโมทที่หลากหลายช่องทาง ความสนุกของหนังเรื่องหนึ่งต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง ถ้าไม่อยากผิดหวังกับการดูหนังใหม่ เรามีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินว่า หนังใหม่ เรื่องนั้นน่าดูมากน้อยแค่ไหนมาฝากกันค่ะ

ไม่มีใครรู้เลยว่า หนังใหม่ แต่ละเรื่องที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นั้นสนุกมากน้อยแค่ไหน คุ้มค่าพอกับการเสียเงินและเวลาหรือไม่ หรือสนุกพอที่คาดหวังหรือไม่ แต่ก่อนที่จะดู หนังใหม่ สักเรื่อง คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังเรื่องนั้นสนุก และเป็นตามคาดสมกับการรอคอย แต่เรามีเกณฑ์พิจารณาการดูหนังมาฝากทุกคนค่ะ

1.อ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์ (Movie reviews)

บทวิจารณ์จะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกดูหนังได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้น การเลือกอ่านบทวิจารณ์ก็มีส่วนความสำคัญเช่นกันนะคะ ช่วยในการตัดสินใจ แต่ในฐานะที่เป็นคนดู ควรศึกษาหรืออ่านบทความวิจารณ์จากหลายๆ แห่ง แล้วพิจารณาบทสรุปถึงข้อดีข้อเสียของหนังเรื่องนั้น เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ และเมื่อถึงเวลาดูหนัง เราควรจะปล่อยความคาดหวังออกไป แล้วสนุกไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน่าจะดีกว่านะคะ ส่วนเรื่องของบทวิจารณ์นั้นอาจเป็นเหตุผลประกอบในการเลือกดูหนัง แต่เมื่อเข้าไปดูหนังแล้ว คุณอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากบทวิจารณ์ก็ได้

2.ผู้กำกับภาพยนตร์ (Film Director)

บางคนเลือกดูหนังก็เพราะชื่นชอบฝีมือของผู้กำกับภาพยนตร์ อาจจะเคยติดตามงานของผู้กำกับคนนี้มาก่อน อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก ก็ต้องดูว่าผู้กำกับต้องการถ่ายทอดภาพออกมาด้วยวิธีใด เช่น ลำดับภาพแบบตัดสลับไปมา หรือเปิดเรื่องด้วยฉากจบแล้วค่อยย้อนกลับไปเหตุการณ์ต้นเรื่อง สลับกับการสืบสวนคดี ดำเนินเรื่องเป็นเส้นขนานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการดำเนินเรื่องในลักษณะนี้ จะทำให้คนดูเกิดความสนใจ และติดตามชมทุกวินาที แม้กระทั่งแค่กะพริบตาก็อาจจะพลาดฉากสำคัญได้ คำพูดบางประโยคที่เป็นหัวใจสำคัญของหนังเรื่องนั้นไปอย่างน่าเสียดาย หรือเรื่องราวที่แสนสะเทือนใจและหดหู่ใจ แต่ผู้กำกับภาพยนตร์บางคนก็เลือกที่จะถ่ายทอดความรู้สึกในด้านดีออกมา ก็ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกดีตามไปด้วย

3.นักแสดง (Actors)

ผู้กำกับภาพยนตร์แต่ละคนก็จะมีวิธีการคัดเลือกนักแสดงที่แตกต่างกันออกไป โดยอาจเลือกจากประสบการณ์ ความสามารถทางการแสดง ความละเอียดอ่อน จินตนาการ น้ำเสียง และการใช้ภาษา รวมไปถึงบุคลิกภาพตรงตามบท นักแสดงที่ดีจะต้องเข้าถึงบทบาทที่ได้อย่างลึกซึ้ง แสดงออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาทางสีหน้า ภาษา และได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิก นิสัยใจคอ ทัศนคติ ภูมิหลัง และลักษณะด้านอื่นๆ ของตัวละครได้

4.การออกแบบเครื่องแต่งกาย (Costume design)

เป็นการบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ หรือบทบาทที่นักแสดงได้รับจากหนังเรื่องนั้นๆ เครื่องแต่งกายของนักแสดงที่เลือกต้องเหมาะสมกับประเภทของหนัง เพราะเครื่องแต่งกายของนักแสดงเป็นสีสันที่ช่วยสร้างบรรยากาศ โทนสีโดยรวมของเนื้อเรื่อง รวมถึงเรื่องราว หรือเค้าโครงของเรื่องก็ต้องมีความสอดคล้องไปกับฉากด้วย

5.แก่นของเรื่อง (Theme)

แต่ละเรื่องจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงแนวคิดหลักที่เป็นหัวใจของเรื่อง หนังบางเรื่องอาจมีมากกว่าหนึ่งแนวคิด แต่จะเน้นความคิดใดความคิดหนึ่งเป็นจุดเด่น ส่วนความคิดอื่นจะเป็นเรื่องรอง และที่สำคัญ จะต้องยึดแนวคิดที่ชัดเจนในการดำเนินเรื่องเพื่อไปสู่จุดหมายให้ได้ Theme ของเรื่องจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของบท นักเขียนต้องมีความแม่นยำ เพื่อใช้ในการวางโครงเรื่อง และสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครให้สอดคล้องกัน

6.เพลงประกอบ (Music sound)

เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากเช่นกัน เพลงประกอบหนังนั้นต้องมีความสอดคล้องกับฉากต่างๆ ในเรื่อง หนังแต่ละเรื่องใช้เพลงเพื่อสร้างบรรยากาศ เนื้อหาของเพลงจะทำให้คนดูนั้นเคลิ้มตาม และได้อรรถรสมากขึ้น นอกจากเพลงประกอบจะช่วยให้หนังแจ้งเกิด ได้แล้ว ผู้แต่งเพลงประกอบก็จะได้รับคำชมไปด้วย

7.อ่านเรื่องย่อ (Synopsis)

สำหรับการอ่านเรื่องย่อของหนังนั้นจะทำให้เราได้รู้ว่า หนังใหม่ ที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์เป็นใคร เคยกำกับหนังเรื่องไหนมาก่อน ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงนักแสดงหลักที่ช่วยดึงดูดความน่าสนใจของหนังอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้คุณทราบอีกว่า โครงเรื่องของหนังนั้น พูดถึงอะไร พล็อตเรื่องมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ก็เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวที่ผู้กำกับภาพยนตร์ต้องการจะนำเสนอ และสามารถดูหนังได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น

8.ตัวอย่างหนัง (Trailer)

ถือเป็นตัวกระตุกต่อมความน่าสนใจให้กับคนดูอยู่ไม่น้อย แต่หนังจะสนุกหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดูตัวอย่างหนังเพียงอย่างเดียว คนส่วนใหญ่มักใช้ตัวอย่างหนังเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจก่อนเลือกชมในโรงภาพยนตร์ และก็มีหลายครั้งเช่นกันที่คนรักหนังต้องผิดหวังทั้งน้ำตาออกมาจากโรงภาพยนตร์ เพราะเมื่อหนังฉายจริงแล้ว กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ถ้าคุณไม่อยากผิดหวัง ควรศึกษาข้อมูลก่อนการดูหนังนะคะ
จะรู้ได้อย่างไร หนังใหม่ เรื่องไหนน่าดู ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.plawharn.com/

6
โคโยตี้ แค่กล่าวถึงคำนี้ หลายๆ คนก็จินตนาการภาพขึ้นมาในสมองแล้วว่าเป็นยังไง แต่สำหรับบทความนี้เราอยากมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับความหมายและที่มาที่ไปของ “โคโยตี้ (Coyote)” กันบ้าง เพื่อประดับเป็นความรู้ให้กับตนเอง

โคโยตี้ คือ อะไร ?
โคโยตี้ คือ “ผู้หญิงที่เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาหรือท่าทางที่เย้ายวน” นี้คือความหมายตรงๆ แต่ก็มีบางคนได้ให้ความหมายว่า “บุคคลที่หาเลี้ยงชีพด้วยการเต้นยั่วยวนกามารมณ์”

ในปัจจุบัน “โคโยตี้” ได้กลายมาเป็นหนึ่งในอาชีพยอดนิยมสำหรับสาวๆ ไปแล้ว อาชีพนี้มักเป็นการทำงานในช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ และสถานที่ที่ทำงานสำหรับอาชีพนี้ก็คือ ผับ บาร์ หรือ สถานที่เที่ยวกลางคืน ซึ่งในประเทศไทยก็มีสถานที่ที่มีโคโยตี้ทำงานอยู่เช่นกัน แต่ปัจจุบันก็ได้มีการนำโคโยตี้ไปโชว์ตามสถานที่ต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งบางสถานที่ก็ไม่เหมาะสมตามกาลเทศะ จึงทำให้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน มองภาพของโคโยตี้ด้วยลักษณะดูถูก และมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นปัญหาของสังคม
ที่มาของโคโยตี้หรือไคโยตี้
สำหรับที่มาที่ไปของคำว่า “ไคโยตี้” หรือในภาษาสเปนเรียกว่า “โคโยตี้ (Coyote)” นั้น เดิมทีเป็นชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียกหมาป่าชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า “Canis latrans” ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสุนัขบ้านทั่วไป มีลักษณะนิสัยชอบล่าเหยื่อตัวเดียวโคโยตี้ คือ อะไร ? ทำความรู้จักกับโคโยตี้ ดูเพิ่มเติมได้ที่น่ี่ http://tomorrowland.club/โคโยตี้/

7
เรามีรถรับจ้างขนของกรุงเทพและปริมณพล ขนย้ายบ้าน รถรับจ้าง ทั่วไป บริการท่านทกจังหวัด ตั้งแต่ รถกระบะ 4 ล้อ รถ6ล้อ รถสิบล้อ และรถเฮียบรับจ้าง ด้วยทีมงานที่ขนาดใหญ่และมีความเป็นอาชีพ ชำนาญทุกเส้นทาง เจ้าของขับเองทุกคัน ซึ่งในแต่ละวัน เราจะมี “รถเที่ยวกลับราคาถูก” บริการท่านในระหว่างวัน ซึ่งท่านสามารถจองคิวได้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วันขนย้าย หรือจะส่งข้อความฝากทางเว็บไซด์ของเราไว้ ว่าต้องการใช้รถโดยคลิกที่นี่ “ส่งแจ้งความจำนงใช้รถเที่ยวกลับ ราคาถูก” เราจะติดต่อท่านกลับไปภายใน 24 ชม.

1.การย้ายบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง?

– หากเป็นของทั่วไปที่ไม่ต้องระมัดระวังมาก เช่น เตียงนอน ตู้เสื้อผ้าแบบไม้ โต๊ะ เก้าอี้ กล่องใส่เสื้อผ้า ก็ไม่ต้องอะไรมาก เพราะสินค้าเหล่านี้ รถรับจ้างเราจะช่วยท่านจัดเรียงขึ้นของให้ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มากที่สุด ส่วนเชือกผูก ทางรถมีเตรียมเผื่อท่านไว้ให้เรียบร้อย

– หากเป็นสินค้าที่ต้องระมัดระวังมาก เช่น ตู้กระจก ตู้โชว์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ที่นอน สินค้าเหล้านี้ควรบรรจุลงในกล่อง ป้องกันการกระแทก หรือมีพลาสติกคลุมป้องกันฝุ่น ซึ่งทางรถรับจ้างเราจะช่วยท่านจัดวางด้วยอีกที โดยให้วางในจุดที่ลดความเสี่ยง ที่จะเกิดการกระแทกของสินค้า และช่วยหาสิ่งของบางอย่างวางซ้อนเพื่อลดการกระแทก

2.กังวลว่า สินค้าจะเปียก หรือหล่นหายระหว่างทาง?

– รถรับจ้างขนของ เราทุกคันจะมีผ้าคลุมพลาสติกสีดำ ด้วยความหนาตามมาตรฐาน ที่ท่านจะเห็นตามรถที่วิ่งกันตามถนน แต่สิ่งสำคัญคือ ผ้าใบคลุมรถทุกคันของเราจะผ่านการตรวจสอบสภาพ ไม่รั่ว ไม่ขาด ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง

3.หนูควรจะใช้รถอะไรคะ ถ้าขนสินค้า…….. ตัวนี้?

– รถกระบะ รับน้ำหนักไม่เกิน 2 ตัน

– รถ 4 ล้อกลาง รับน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน

– รถ 6 ล้อ รับน้ำหนักไม่เกิน 7-9 ตัน

– รถ 10 ล้อ รับน้ำหนักไม่เกิน 15 ตัน

– รถพ่วง รับน้ำหนักไม่เกิน 28-30 ตัน


รถกระบะรับจ้าง สิ่งที่ท่านควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ  ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.rodchao.info/รถกระบะรับจ้าง/8
ห้องน้ำสีหวานสไตล์หญิงสาว หรือห้องน้ำโทนสีเรียบหรูสไตล์โมเดิร์น แบบไหนจะทำให้ห้องน้ำดูน่าใช้มากกว่ากัน แต่สิ่งเหล่านั้นคงไม่สำคัญหากขาดหัวใจหลักอย่างสุขภัณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะโถส้วมดีไซน์สวยที่ลงตัวกับทุกการใช้งาน...แล้วโถส้วมแบบไหนล่ะที่จะเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานมากที่สุด ?


เพราะภายใต้รูปทรงที่สวยงามของสุขภัณฑ์นั้น ได้ซ่อนความเหมาะสมและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เพื่อให้เราได้เลือกใช้อย่างใกล้เคียงความต้องการมากที่สุด มาลองทำความรู้จักกันสักนิดเผื่อว่าใครมีโครงการจะเปลี่ยนหรือกำลังเลือกสุขภัณฑ์สำหรับบ้านใหม่ จะได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น


ห้องน้ำแบบห้องน้ำแต่งห้องน้ำตกแต่งห้องน้ำการเลือกใช้โถส้วมให้เหมาะกับพื้นที่และการใช้งาน
ทำไมโถชักโครกบางรุ่นถึงทำท่อน้ำทิ้งไหลออกผนังแทนที่จะเอาลงพื้นเหมือนชักโครกทั่วๆ ไป

เรื่องนี้เรามีคำตอบที่น่าสนใจครับ โดยปกติบ้านเรือนทั่วไปที่เราเห็น มักจะใช้ชักโครกในแบบที่มีท่อน้ำทิ้งเจาะลงดินหรือใต้พื้นคอนกรีต แล้วลงท่อระบายไปยังถังบำบัดน้ำเสีย แต่ก็ใช่ว่ามันจะเหมาะกับทุกๆ ที่เสมอไป เพราะนอกจากชักโครกแบบนี้แล้วยังมีอีกแบบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนัก แต่มีประโยชย์มากสำหรับการนำมาใช้กับห้องน้ำในที่พักอาศัยรวมในแนวตั้งต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้น ที่มีคนมากหน้าหลายตาหลายอุปนิสัยมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งแน่นอนอาจจะมีใครบางคนที่ใช้ส้วมแบบไม่ถูกวิธีอันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่มักจะสร้างความเดือดร้อนไปถึงห้องข้างล่างที่ต้องมารับผลที่ตัวเองไม่ได้ก่อ เช่น น้ำซึมจากการอุดตันเป็นต้น ทำให้ต้องเปิดฝ้าเพื่อซ่อมแซมให้เกิดความเสียหายโดยใช้เหตุ ฉะนั้นการใช้ชักโครกแบบนี้จะทำให้มีความสะดวกสะบายในการดูแลโดยไม่ต้องให้ห้องข้างล่างเราเดือดร้อนเมื่อท่อเกิดรั้วซึม

ห้องน้ำแบบห้องน้ำแต่งห้องน้ำตกแต่งห้องน้ำ

ขนาดโถชักโครกต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดห้องน้ำ
การเลือกชักโครกมาติดตั้งในห้องน้ำเรานั้น ก่อนจะไปเลือกซื้อควรจะทำการเช็คขนาดของห้องน้ำเราซะก่อน เพื่อให้เราสามารถเลือกซื้อโถชักโครกมาติดตั้งโดยเราสามารถเข้าไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่อยากได้ชักโครกสวยๆ และใหญ่โอ่อ่า แต่ห้องน้ำเล็กนิดเดียวจะใช้งานแต่ละครั้งแทบจะต้องเบียดตัวเข้าไปนั่ง อันนี้ก็คงไม่เหมาะสมนักจริงไหมครับ การเลือกโถชักโครกที่ดีควรให้เหลือพื้นที่ปลายสุดของชักโครกถึงผนังห้องน้ำอย่างน้อย 30 ซม. เพื่อไม่ให้หัวเข่าเราติดผนังห้องเวลาใช้งาน


การเลือกใช้ สุขภัณฑ์ ให้เหมาะกับพื้นที่และการใช้งาน ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.plawharn.com/

9
โบท้อก ที่เรารู้จักกันนั้นแท้จริงมีหลายยี่ห้อ
ระยะหลังหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ โบท้อก Dysport มากขึ้น

ฉีดเหมือนกันไหม ? แตกต่างจากโบท้อกอื่นอย่างไร ?

หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

โบท้อก Dysport ต่างจากโบท้อกอื่นอย่างไร ?

ทั้งคู่โบท้อก และ Dysport คือ Botulinum toxin A เช่นเดียวกัน

Dysport ราคาถูกกว่า

Dysport ราคาถูกกว่า Botox เล็กน้อย

วิธีการผสมและขนาดยาตัวโบท้อกและ Dysport จะแตกต่างกัน

สรุปคือ จำนวนยูนิตที่ต้องฉีดในตำแหน่งเดียวกัน Dysport จะใช้ประมาณสองเท่าของโบท้อก

แต่ด้วยความที่ราคาต่อยูนิตของ Dysport จะถูกกว่าโบท้อกประมาณครึ่งหนึ่ง

คำนวนแล้ว Dysport จะถูกกว่าโบท้อกเล็กน้อยแต่ไม่มากค่ะ

Dysport มาจากประเทศอังกฤษ

Dysport ออกฤทธิ์เร็วกว่าโบท้อก เล็กน้อยประมาณ 1 วัน

ทั้งโบท้อกและ Dysport ออกฤทธิย์ยาวนานไม่ต่างกัน

10 เทคนิคโบท้อกเพื่อความงาม 0
BY CHONTIROT ON   JUNE 11, 2015 โบท้อก
พูดถึงเรื่องเสริมความงาม หลายคนคงคิดถึง botox

โบท้อกเสริมความงามอะไรได้บ้าง

หาคำตอบได้ทีนี่ค่ะ

1 . โบท้อกหน้าเรียว
โบท้อกหน้าเรียว

คือการฉีดโบท้อกเข้าที่กล้ามเนื้อมุมกราม ให้เล็กลง

ทำให้กรอบหน้าดู V ขึ้นค่ะ กรณีกรามเหลี่ยมจากกระดูกและไขมัน

การฉีดโบท้อกไม่ช่วยนะคะ ต้องฉีดสลายไขมันหรือผ่าตัดลดกรามค่ะ

2. ยกคิ้ว
โบท้อกยกคิ้ว

ฉีดโบท้อกบริเวณหน้าผากสามารถทำให้ปลายคิ้วยก

ดวงตาดูเปิดกว้างสดชื่นขึ้นได้ค่ะ

3. ลดตีนกาหางตา
โบท้อก หางตา

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดโบท้อกบริเวณนี้เช่นมุมปากตก

มองเห็นภาพซ้อน

4. ลดตีนกาหน้าผาก
โบท้อกหน้าผาก

บทบาทของโบท้อกในการลดรอยตีนกาบริเวณหน้าผากคือการลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหน้าผากเมื่อเรายกคิ้วหรือแสดงสีหน้า

5.ลดริ้วรอยใต้ตา ดูตาโต
โบท้อกตา

ในเคสที่กล้ามเนื้อใต้ตามีขนาดใหญ่ หลังฉีดโบท้อกที่บริเวณกล้ามเนื้อใต้ตาจะทำให้ดวงตาดูโตกว้าง

ขึ้นเป็นผลจากการคลายตัวของกล้ามเนื้อใต้ตามัดนี้

ในเคสที่กล้ามเนื้อใต้ตาไม่โตเด่นชัดการฉีดโบท้อกในตำแหน่งนี้จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดนัก 
โบท็อกหน้าเรียว DYSPORT ต่างจากโบท้อกอื่นอย่างไร ? ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.beautysanta.com/

10
สำหรับเมนูข้าวผัดอุ่นไอรัก อุดมไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายของลูกต้องการ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้และความจำในเด็ก อาทิ โปรตีนคุณภาพดี จากเนื้อแดงไม่ติดมัน และไข่ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ป้องกันโรค ทำให้ร่างกายแข็งแรง เด็กๆ ควรกินไข่เป็นประจำวันละ 1 ฟอง เนื่องจากโปรตีนจากไข่เป็นโปรตีนคุณภาพดี ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ บำรุงสมอง เพิ่มประสิทธิภาพความทรงจำ

คาร์โบไฮเดรต จะได้รับจากข้าว ซึ่งให้พลังงานหลักกับร่างกาย ถ้าเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีจะช่วยให้อิ่มนานมากขึ้น ทำให้มีเรี่ยวแรงทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ไม่เหนื่อยเร็ว และพ่อแม่ไม่ควรให้ลูกกินแต่กับโดยไม่มีข้าว เพราะข้าวเมื่อย่อยสลายแล้วจะได้น้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับสมอง ช่วยให้ลูกมีสมาธิดี

ไขมัน ได้จากน้ำมันพืช และเนยสด ช่วยให้ผิวพรรณไม่แห้งกร้าน เด็กต้องการไขมันในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในน้ำมัน เช่น วิตามิน เอ อี ดี และเค ซึ่งไขมันหรือน้ำมันดีๆ ที่ใช้ในการปรุงอาหารจะช่วยให้สมองทำงานได้ดีจากกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ และยังทำให้อาหารมีกลิ่นหอมสร้างแรงจูงใจในการรับประทานอาหารให้กับลูกน้อย

เบต้าแคโรทีน มีมากในผักผลไม้ที่มีสีเหลือง ส้ม และสีเขียวเข้มๆ จากแครอต ถั่วลันเตา ข้าวโพด ที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ เพิ่มประสิทธิภาพของการมองเห็นในที่มืด และยังทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์ดีของร่างกาย เส้นใยอาหาร จากผัก ทำให้ขับถ่ายได้ดี การผสมผักที่มีรสหวานอ่อนๆ ในทุกมื้ออาหารจะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับกลิ่นรสของผัก

ธาตุเหล็ก จากเนื้อแดง ไข่แดง เมล็ดถั่วลันเตา ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงให้มีความสมบูรณ์ และนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง วิตามินบี 12 ได้รับจากไข่ และเนื้อแดง ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม ความจำเสื่อม และช่วยให้การทำงานของสมองและประสาทเป็นปกติ เซลล์สมองได้เลือดหล่อเลี้ยงได้รับสารอาหารและออกซิเจนอย่างเพียงพอวิตามินอี จากน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ช่วยปกป้องระบบประสาทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสมวัย ไอโอดีน จากซอสปรุงรสต่างๆ มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางสมอง ระบบประสาทและความจำของลูก การขาดไอโอดีนเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมและสติปัญญาด้วย แต่ก็มีข้อที่ต้องระมัดระวังคือไม่ควรปรุงอาหารด้วยรสเค็มจัด เพราะจะทำให้ระบบการทำงานสมอง หัวใจ และไตลดประสิทธิภาพ และจะทำให้เด็กติดรสเค็มในที่สุด

เชฟโต้งนคร แซ่สี หัวหน้าโครงการอบรมอาหารไทย โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เผยว่า เคล็ดลับในการทำอาหารสำหรับเด็กๆ อย่างแรกคือหน้าตาของอาหารต้องมาเป็นสำคัญ หากหน้าตาอาหารมีสีสันสวยงาม จัดจานได้น่ารัก ก็จะดึงดูดให้เด็กอยากรับประทานมากขึ้น อย่างที่สองก็คือรสชาติ ต้องมีรสชาติที่อร่อย ไม่ปรุงรสจัดเกินไป ควรเป็นรสที่อ่อนที่ไม่จืด แต่ประกอบไปด้วยรสเค็ม หวาน มีความกลางๆ และอย่างที่สามคือความสดใหม่ สะอาดและสีสันของวัตถุดิบ ก็มีส่วนช่วยให้เด็กเจริญอาหารและมีคุณค่าทางโภชนาการ และใน 1 จานอาหารควรประกอบไปด้วยผักที่มีสีอย่างน้อย 3 สี จะทำให้อาหารมื้อนั้นมีสารอาหารครบถ้วน

“การที่พ่อแม่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการปรุงอาหารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะในเด็กที่มีอาการเบื่ออาหาร หรือทานอาหารยาก เลือกในการทาน การที่เด็กได้ร่วมทำอาหารจะเป็นหนึ่งในวิธีการให้เด็กสนใจและอยากทานอาหารที่ปรุงด้วยตัวเอง” เชฟโต้ง กล่าว.

เมนูอาหาร ข้าวผัดอุ่นไอรักเมนูกรุ่นไอรัก ทำอาหาร บำรุงสมองเพื่อเจ้าตัวน้อย ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parpaikin.com/ทำอาหาร/

11
ข้าวเหนียวพร้อม ! พบกับเมนูคอหมูย่างพริกไทย สูตรอาหารไทยเนื้อนุ่มหอมกลิ่นพริกไทย ทำเองได้ไม่ต้องง้อร้าน แถมได้ปริมาณเยอะและหั่นชิ้นหนาตามชอบ มาพร้อมวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วอย่างง่าย

          จู่ ๆ วันนี้นึกอยากกินเมนูคอหมูย่าง เนื่องจากไม่ได้กินนานเลยแอบคิดถึง ครั้นไปซื้อก็ได้ปริมาณน้อยและแอบแพง นำเสนอวิธีทำคอหมูย่างพริกไทย สูตรจาก จับคอหมูหมักกับเกลือและเครื่องปรุง นวดให้ซึมเข้าเนื้อแล้วเอาไปย่างจนสุก เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่ว ถ้าใครไม่มีพริกไทยขาวลองเปลี่ยนมาทำคอหมูย่างพริกไทยดำก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ
 
     

          ช่วงที่ผ่านมาได้ไปแวะนั่งกินร้านอาหารอีสานกับเพื่อน ๆ ที่ออฟฟิศ เมนูเด็ดประจำที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ "คอหมูย่าง" เนื้อสันคอหมูมัน ๆ รสนุ่มหอมอร่อย ยิ่งกินกับข้าวเหนียว แม่คุณเอ๊ย ! อะไรมาแลกก็ไม่ยอม แต่ ๆ มันติดตรงที่คอหมูย่างสมัยนี้สั่งมาได้ปริมาณนิดเดียว บางเจ้าแล่จนบางพี่นึกว่าสั่งซาซิมิมากิน และจานหนึ่งไม่ถูกนะคะ 60-80 บาท (ขึ้นอยู่กับระดับของร้าน) เลยตัดสินใจจะทำคอหมูย่างกินเอง ! กินให้สะใจไม่แคร์แคลอรี
 
ส่วนผสม คอหมูย่างพริกไทย
เนื้อสันคอหมู
เกลือ
พริกไทย
น้ำตาลทราย
ซีอิ๊วขาว
ซอสถั่วเหลือง
เมล็ดผักชีบดละเอียด
เหล้าจีน
เนยจืดละลาย
ผงปรุงรส
 


อาหารไทย คอหมูย่างพริกไทย หอมอร่อยทำง่าย พร้อมสูตรน้ำจิ้มแจ่วแบบง่าย ๆ  ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.plawharn.com/

12
นกค๊อกคาเทล เป็นหนึ่งในสายพันธุ์นกตัวเล็กในตระกูลนกแก้ว และมันยังเป็นนกที่ทั้งน่ารักและหัวไวอีกด้วย นกค๊อกคาเทลเป็นสัตว์สังคมที่จะชอบเลียนเสียงของคุณ และวิ่งดุ๊กดิ๊กไปมาตั้งแต่นิ้วมือไปจนถึงไหล่ของคุณ บทความนี้จะบอกถึงวิธีการเลี้ยงดูนกค๊อกคาเทลให้มีความสุขและสุขภาพดีไปเลยล่ะ!


 
ส่วน
1. ซื้อวัสดุอุปกรณ์


1. ดูว่านกค๊อกคาเทลเหมาะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณแล้วหรือไม่. นกค๊อกคาเทลเป็นสัตว์ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ทุกวัน และอาจส่งเสียงดัง ทำข้าวของเลอะเทอะได้ ถ้าหากว่าดูแลมันดีๆ นกชนิดนี้ก็อยู่กับคุณได้มากกว่า 20 ปีอีกนะ! ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนกค๊อกคาเทลมา คุณควรอ่านคำถามเหล่านี้แล้วตัดสินใจเสียก่อน (รวมถึงให้คนที่อาศัยอยู่กับคุณตัดสินใจร่วมกันนะ):
เรามีเงินพร้อมจ่ายเท่าไรนะ? ขณะที่นกค๊อกคาเทลอาจราคาไม่สูงมากนัก แต่มันก็ต้องการกรงขนาดที่เหมาะสม ของเล่นอีกมากมาย รวมถึงของตกแต่งอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังต้องพาเจ้านกค๊อกคาเทลไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีอีกด้วย
เรามีเวลาที่จะให้เจ้านกค๊อกคาเทลของเราแค่ไหนกันนะ? ยกเว้นว่าจะมีใครอยู่บ้านทั้งวัน นกค๊อกคาเทลที่อาศัยอยู่เพียงตัวเดียวจะขี้เหงา ถ้าเลี้ยงคู่กันก็จะต้องการการเอาใจใส่น้อยลง แต่ก็ยังต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีในทุกๆ วันอยู่ดี
เราเป็นคนไม่ชอบเสียงดังกับของรกๆ หรือเปล่านะ? แม้ว่านกค๊อกคาเทลจะไม่ส่งเสียงดังอะไรขนาดนั้น แต่มันอาจร้องเพลงในตอนเช้าและช่วงบ่ายๆ และยังทำให้ของกระจัดกระจายอีกด้วย ถ้าคุณเป็นคนรักความสะอาด เรียบร้อยมากๆ หรือไม่ชอบที่จะต้องตื่นเช้า นกค๊อกคาเทลก็อาจไม่เหมาะกับคุณเท่าไรนัก
เราเตรียมความพร้อมในการที่จะเลี้ยงสัตว์มานานเท่าไรกันแล้วนะ? เพราะนกค๊อกคาเทลมีอายุขัยมากกว่ายี่สิบปี ขอให้ตัดสินใจดีๆ ก่อนที่จะซื้อมันมา ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก็ควรหาคนมาเลี้ยงนกค๊อกคาเทลแทนก่อน ในขณะที่คุณไม่สามารถเอามันไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้วิธีการ เลี้ยงนกค๊อกคาเทล ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.petcitiz.info/นก/

13
Huawei เปิดตัว Huawei nova 3i มือถือ 4 กล้องรุ่นใหม่ ปรับโฉมดีไซน์ตามรอยรุ่นพี่ Huawei P20 พร้อมอัปเกรดสเปกใหม่ ซีพียู Kirin 710 แรม 6GB กล้องคู่ AI

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 Huawei เปิดตัว Huawei nova 3i มือถือ 4 กล้อง ซีรีส์ nova รุ่นใหม่ สานต่อความสำเร็จจาก Huawei nova 2i สำหรับรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ตัวเครื่องใหม่ โดยยึดแนวทางการออกแบบตามรอย Huawei P20 ตัวเครื่องมีการไล่เฉดสีดูสวยงามหรูหรา ด้านสเปกอัปเกรดใหม่ดีขึ้นกว่าเดิม มาพร้อมหน้าจอ 6.3 นิ้ว ความละเอียด Full HD+, อัตราส่วน 19:5:9, พร้อมรอยบาก (notch), ใช้ซีพียูรุ่นใหม่ Kirin 710 Octa-Core (แรงเทียบเท่า Snapdragon 660) รองรับ GPU Turbo, แรม 4GB, หน่วยความจำ 128GB, รัน Android 8.1 (Oreo) ครอบทับด้วย EMUI 8.2, กล้องหน้าคู่ 24 + 2 ล้านพิกเซล รองรับ AI Scenery Recognition ที่สามารถแยกแยะภาพถ่ายได้จาก 22 หมวด มากกว่า 500 ซีน, กล้องหลังคู่ 16 + 2 ล้านพิกเซล รองรับ HDR Pro, AI และฟีเจอร์ 3D Qmoji สร้างอีโมจิแบบ 3 มิติ

สเปกเบื้องต้นของ Huawei nova 3i

– รัน Android 8.1 (Oreo) ครอบทับด้วย EMUI 8.2
– หน้าจอ 6.3 นิ้ว ความละเอียด Full HD+ (2,340 x 1,080 พิกเซล), อัตราส่วน 19:5:9
– ซีพียู Kirin 710 Octa-Core (4 x 2.2GHz Cortex-A73 +4 x 1.7GHz Cortex-A53), จีพียู ARM Mali-G51 MP4
– แรม 4GB + หน่วยความจำ 128GB
– แรม 6GB + หน่วยความจำ 128GB
– แรม 6GB + หน่วยความจำ 64GB
– รองรับ microSD สูงสุด 256GB
– รองรับ 2 ซิม แบบ Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
– กล้องหลังคู่ 16 + 2 ล้านพิกเซล LED flash, f/2.2
– กล้องหน้าคู่ 24 + 2 ล้านพิกเซล, f/2.0
– ขนาดตัวเครื่อง 157.6 × 75.2 × 7.6 มม., น้ำหนัก 169 กรัม
– ตัวเครื่องมีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีดำ, สีขาว และสีม่วง
– มีสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า
เปิดตัว Huawei nova 3i มือถือ 4 กล้อง ปรับโฉม อัปเกรดสเปกใหม่  ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.plawharn.com/category/it/

14
กัดตรงไหนก็ฟิน ! พบกับเมนูอกไก่ย่างกระทะ เป็นอีกหนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ ไขมันน้อยพร้อมสูตรหมักอกไก่ให้นุ่ม แกล้มกับผักหรือกินกับข้าวกล้องยิ่งแจ่ม

เมนูอกไก่ ทำอะไรได้บ้าง ? หลายคนคุ้นเคยกับการทำอกไก่ย่างเตาถ่านสุดฮิต สำหรับคนอุปกรณ์ไม่พร้อมลองเปลี่ยนมาย่างด้วยกระทะดีไหม ขอนำเสนอวิธีทำอกไก่ย่างด้วยกระทะหลากสไตล์ แคลอรีต่ำ ย่อยง่ายและกลิ่นหอม เหมาะทั้งเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและเมนูอาหารลดน้ำหนัก

1. อกไก่ย่าง สูตรหมักสมุนไพร

เอาใจคนชอบเครื่องเทศสไตล์ฝรั่งด้วยเมนูอกไก่ย่าง สูตรหมักสมุนไพรหลากชนิด เช่น ใบไทม์ ออริกาโน่ โรสแมรี เป็นต้น ย่างแบบไม่ต้องใส่น้ำมันเลย แหม… เนื้อหนานุ่มน่ากัดจริงเชียวทุกคน

ส่วนผสม อกไก่หมักสมุนไพร

​​ ​​​​ ​​​​​​•​ น้ำส้มสายชูบัลซามิก 1/4 ถ้วย
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ น้ำเลมอน หรือน้ำมะนาว 1 ลูก
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ น้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ ดิจองมัสตาร์ด 2 ช้อนโต๊ะ
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ น้ำตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ วูสเตอร์ซอส 1 ช้อนโต๊ะ
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ กระเทียมสับ 2 กลีบ
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ ใบไทม์แห้ง 1/2 ช้อนชา
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ ออริกาโน่แห้ง 1/2 ช้อนชา
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ โรสแมรีแห้ง 1/4 ช้อนชา
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ เกลือโคเชอร์
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ พริกไทยดำป่น
​​ ​​​​ ​​​​​​•​ เนื้ออกไก่ลอกหนัง 4 ชิ้น

วิธีหมักอกไก่สมุนไพร

1. ผสมน้ำส้มสายชูบัลซามิก น้ำเลมอน น้ำมันมะกอก ดิจองมัสตาร์ด น้ำตาลทรายแดง วูสเตอร์ซอส กระเทียมสับ ใบไทม์อบแห้ง ออริกาโน่อบแห้ง และโรสแมรีอบแห้งคนผสมให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย แบ่งออกมาประมาณ 1/4 ถ้วย (เอาไว้ทาระหว่างย่าง) เตรียมไว้
2. หมักเนื้ออกไก่กับส่วนผสมน้ำส้มสายชูประมาณ 1 ชั่วโมง หรือข้ามคืน
3. นำเนื้ออกไก่ไปย่างในกระทะใช้ไฟปานกลาง ทาด้วยส่วนผสมน้ำส้มสายชูบัลซามิกให้ทั่ว รอจนสุกทั้งสองด้านประมาณ 5-6 นาที พร้อมเสิร์ฟอาหารเพื่อสุขภาพ เมนูอกไก่ย่างด้วยกระทะ กลิ่นหอมไขมันต่ำดีต่อสุขภาพ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://thetastefood.com/อาหารเพื่อสุขภาพ/พ

15
อื่นๆ / บริการจัดการอาคาร ดูแลบ้านและอาคาร
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 03:12:58 PM »
อาคารทุกอาคารไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เมื่อมีการเข้าไปอาศัยอยู่แล้ว เราต้องบำรุงรักษาตลอดเวลาเหมือนกับวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป เช่น ประตูหน้าต่างที่เปิดปิด มีการเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำจะพบว่า คงทนถาวรใช้งานได้ดีกว่าประตูหน้าต่างที่ปิดตาย ไม่เคยเปิดเลย

เรียกว่าประตู – หน้าต่างไม่ได้ออกกำลังจึงอ่อนแอขาดการดูแลเอาใจใส่จึงอ่อนแอลงไปทุกวันประตูหน้า
ต่างมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบคือ บานพับบ ลูกบิด ส่วนต่างๆ เหล่านี้ต้องดูแลบำลุงรักษาหยอดน้ำมันให้คล่องตัวอยู่เสมอดูแล ทุกวัน เช็คทุกวัน พอชำรุดบกพร่อง เวลาเปิด-ปิด เริ่มมีเสียงดัง…ก็พอจะเดาได้ว่าผิดปกติ

ต้องดูแล ดู กับ แล สำคัญสุด แล้วตามด้วยการบำรุงรักษาอย่างเช่น การหยอดน้ำมันจักรที่บานพับ บานพับจะได้ทำงานได้ดีไม่มีเสียงดัง มีอายุการใช้งานทนทานยาวนานไปอีกหลายปี หรือเราใช่ฝักบัวอยู่ทุกวัน พอรู้ว่าน้ำไหลอ่อน หรือไหลแรง หรือรั่วตรงไหนก็พอจะดูแลบำรุงรักษาเองได้

วิธีการนี้เป็นการดูแลบำรุงรักษาตามสภาพกิจวัตรประจำวันที่พบที่เห็น หรือเมื่อพบอุโมงค์ดินเป็นทางเดินของปลวก แสดงว่าบริเวณนั้นๆ ต้องมีปลวกอาศัยอยู่แน่ ก็ต้องหาทางกำจัด และป้องกันหรือพบว่าน้ำรั่วที่ระเบียงเป็นหยดลงมาจากฝ้าเพดาน ก็ต้องดำเนินการทันทีบาง อย่างทำเองได้ วินิจฉัยเองได้ก็ต้องทำ หน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารต้องมาจากเจ้าของผู้ใช้อาคารแห่งนั้น

คนอื่นจะไม่มีส่วนมาเกี่ยวข้อง ช่างดูแลอาคารมีหน้าที่รับแจ้งซ่อม และซ่อมแต่ข้อมูลนั้นจะต้องมาจากผู้ใช้อาคารที่พบว่าอาคารบริเวณที่ตนเองผิดปกติ บันไดมีร้อยร้าว ทั้งๆ ที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีรอยร้าวใดๆ อย่างนี้ต้องเฝ้าระวัง

การช่วยการระแวดระวังดูแลอาคารจะทำให้การบำรุงรักษาอาคารง่าย ใช้เงิน ,บุคลากร และเวลาไม่มาก บางอย่างทำเองได้ก็ทำ ทำเองไม่ได้ก็ว่าจ้างช่างมืออาชีพทำ การดูแลบำรุงรักษาจึงต้องดูทุกจุดที่ผ่านที่พบที่ผิดปกติไปจากเดิม

พนักงานคอมพิวเตอร์นั่งทำงานอยู่ทุกวันวันดีคืนร้ายมีน้ำรั่วลงมาก็แสดงว่ามีความผิดปกติแน่ๆ อย่างนี้ต้องซ่อม และซ่อมด่วน…อะไรก็ตามที่ผู้ใช้อาคารเห็นสมควรว่าต้องซ่อมสิ่งนั้นจุดนั้น คือ

1. ต้องเสียเงิน

2. ต้องเสียเวลาแน่ๆ

จึงทำให้อาคารต่างๆ กำหนดงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ในแต่ละปีบริการจัดการอาคาร ดูแลบ้านและอาคาร ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://snss.co.th/dt_post/technical-services/

หน้า: [1] 2 3 ... 7